Golemo
egzamin szóstoklasisty
Dodano: Czwartek, 5 kwietnia 2012 15:34

Szóstoklasiści pisali test, który jest warunkiem ukończenia przez nich szkoły podstawowej

W 12 tysiącach polskich szkół taki egzamin pisało ponad 367 tysięcy uczniów. Osobne arkusze przygotowano dla uczniów bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową, słabo widzących, słabo lub niesłyszących a także z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. W ubiegłym roku najlepsi okazali się uczniowie z Małopolski.

Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl