WSB
Bakteria
Dodano: Piątek, 27 września 2019 10:46

Czarny Potok: woda z bakteriami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że ramach nadzoru sanitarnego zostały pobrane próbki wody z Wodociągu Publicznego w Czarnym Potoku. Wyniki badania wody wykazały obecność w wodzie bakterii grupy coli w punkcie poboru - Ośrodek Zdrowia w Czarnym Potoku.

Dodano: Piątek, 17 listopada 2017 12:38

Woda z bakteriami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach kontroli została pobrana próbka wody z ujęcia indywidualnego zaopatrującego Spółdzielnię Inwalidów ,KARPATY w Białej Niżnej.

Dodano: Piątek, 13 października 2017 16:50

Bakterie coli w Czaczowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nakazał w trybie natychmiastowym unieruchomić ujęcie, zaopatrujące w wodę Szkołę Podstawową w Czaczowie. Powodem było ujawnienie w pobranej próbce obecności bakterii z grupy coli.

Dodano: Środa, 27 września 2017 15:19

Bakterie coli w szkolnym ujęciu wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nakazał w trybie natychmiastowym unieruchomić ujęcie indywidualne wody dla Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej. Badanie próbek wody wykazało obecność bakterii z grupy coli. Przekroczone też zostały parametry mętności.

Dodano: Czwartek, 21 września 2017 15:02

Woda z bakteriami w Czaczowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody z ujęcia indywidualnego dla Szkoły Podstawowej w Czaczowie.

Dodano: Piątek, 15 września 2017 20:44

Bakterie w wodzie w Jasiennej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody z ujęcia indywidualnego dla Szkoły Podstawowej w Jasiennej. Badanie wykazało w wodzie obecność bakterii grupy coli.

Dodano: Czwartek, 14 września 2017 12:46

Woda z bakteriami coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody ze zbiornika wyrównawczego w Jodłowcu, wodociągu publicznego w Witowicach Dolnych. Wynik badania wykazał w wodzie obecność bakterii grupy coli.

Dodano: Poniedziałek, 10 kwietnia 2017 11:25

Bakterie coli w wodociągu w Muszynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał decyzję o unieruchomieniu Stacji Uzdatniania Wody Jasieńczyk w Muszynie. Powodem było stwierdzenie w próbkach wody obecności bakterii z grupy coli.

Dodano: Czwartek, 30 marca 2017 10:27

Bakterie coli w wodzie w Piątkowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nakazał w trybie natychmiastowym unieruchomić ujęcie zaopatrujące w wodę Zespół Szkół w Piątkowej. Powodem jest stwierdzenie w sieci obecności bakterii z grupy coli.

Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Paczka
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl