Allmedica
Sport
Wtorek, 8 listopada 2022 17:00

Dwóch Nigeryjczyków nielegalnie grało w piłkę w lidze okręgowej

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom w jednym z małopolskich klubów sportowych. Niestety, władze klubu nie zadbały o dopełnienie wszystkich formalności przy zatrudnianiu cudzoziemców.
Kontrolą objęto dwóch obywateli Nigerii. W jej wyniku ujawniono prezesa zarządu kontrolowanego klubu w związku z powierzeniem im nielegalnego wykonywania pracy, bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie.

Cudzoziemcy w wieku 24 i 20 lat popełnili wykroczenie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wobec prezesa zarządu kontrolowanego klubu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Nigeryjczycy zostali zatrzymani, a ich dane zostały zastrzeżone w bazach danych SG. Skierowano również wniosek do właściwego sądu o ukaranie prezesa klubu. Po rozpoznaniu sprawy przeciwko obywatelowi Polski, sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia czynu i wymierzył mu karę grzywny.

Przypominamy, że każdy cudzoziemiec wykonujący pracę zarobkową w Polsce musi posiadać odpowiednie dokumenty i zezwolenia do wykonywania pracy w Polsce.

źródło: Straż Graniczna

Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Cracov Fashion Week
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl