Rozmaitości
Wtorek, 5 grudnia 2017 20:13

"Między dworem a wsią – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej" (zdjęcia)

W Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zorganizowane zostało Seminarium zatytułowane "Między dworem a wsią – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej". Spotkanie nawiązywało do 80. rocznicy przekazania Dworu Moniaków Państwu Polskiemu.
Seminarium rozpoczął wykład prof. dr hab. Jana Święcha z Wydziału Historycznego Uniwersytet Jagielloński, który mówił o zespołach budownictwa dworskiego w muzeach na wolnym powietrzu w Polsce.

Wśród wykładowców była mgr Joanna Hogno-Jachymiak z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu, która przybliżyła postać Hanny Pieńkowskiej, jest związków z Orawą oraz działalność w zakresie ochrony Zabytków i propagowania dorobku kulturowego regionu. Prof. dr hab. Jerzy Roszkowski (Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków) omówił genezę i dzieje rodu Divékych z Podwilka, a mgr Marcin Kowalczyk (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) przybliżył "rytm życia dawnej wsi i dworu orawskiego" na podstawie porównań zycia w Dworze Moniaków w Zubrzycy i Divékych w Podwilku.

Prof. dr hab. Tadeusz Trajdos (Instytut Historii, Polska Akademia Nauk, Warszawa) przedstawił najdawniejsze dzieje Moniaków, Bukowińskich i Wilczków. Rozważaniami etnologicznymi i językowymi zajął prof. dr hab. Kazimierz Sikora (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński). Jego wykład nosił tytuł "Orawska grzeczność".

Nie zabrakło też rozmowy na temat orawskiego ubioru chłopskiego i szlacheckiego. Posługując się archiwalnymi zdjęciami i dawnymi dokumentami temat przybliżyła mgr Karolina Kowalczyk (Gminny Ośrodek Kultury w Lipnicy Wielkiej).

Druga część seminarium dotyczyła architektury dworów i ich otoczenia. Okiem historyka sztuki i botanika przedstawiły to zagadnienie mgr Dominika Wachałowicz-Kiersztyn i mgr Jolanta Morzyniec (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) oraz dr Piotr Klepacki (Ogród Botaniczny, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński).

Omawiano też zagadnienia skansenowskie i konserwatorskie, architektoniczne, teatralne, edukacyjne, a nawet zatrzymano się nad możliwością wykorzystania Dworu Moniaków jako atrakcji antropogenicznej w "turystyce filmowej".

Spotkaniu towarzyszyła wystawa "Dwory Górnej Orawy".

opr.s/ zdj. Łukasz Sowiński
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl