Rozmaitości
Piątek, 9 września 2011 18:40

"Jestem kibicem przez duże K" - ogólnopolski program edukacyjny

W Ministerstwie Edukacji Narodowej został podpisany list intencyjny na rzecz współpracy przy realizacji ogólnopolskiego edukacyjno-alternatywnego programu „Jestem Kibicem przez duże K”.
Program „Jestem Kibicem przez duże K”, opracowany został w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji, jest działaniem długofalowym, wielokierunkowym i wielomodułowym. Adresowany jest docelowo do dzieci i młodzieży, ale także angażuje rodziców, nauczycieli, pracowników Policji i wiele innych instytucji w środowisku lokalnym. Zawartość programu obejmuje zarówno zajęcia ruchowe prowadzone podczas lekcji wychowania fizycznego, zawody sportowe, konkursy plastyczne i fotograficzne, a także działania edukacyjne. Zajęcia mają m.in. pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z agresją i gniewem, pokazać alternatywę dla negatywnych zachowań, poznać zasady fair-play, przedstawić odpowiedzialność karną za czyny chuligańskie, podnieść kompetencje kadry pedagogicznej.

Program będzie realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, placówki specjalistyczne, jednostki organizacji Policji, instytucje lokalne.

Instytucją koordynującą program „Jestem Kibicem przez duże K” jest Komenda Główna Policji. Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu wysyłają mail-a na adres kibic@policja.gov.pl

Program do pobrania http://nowy-targ.policja.gov.pl/component/content/article/51/136-kibic

s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl