Rozmaitości
Niedziela, 24 listopada 2019 10:00

"Głos matek ma moc zmiany" w Dąbrowie Tarnowskiej

Ponad 70 Pacjentek Porodówki Nowej Generacji na Powiślu wypełniło ankiety dotyczące warunków porodu i połogu. Generalnie lepiej niż w latach ubiegłych oceniły pracę personelu Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska. Najlepsze oceny przyznano za opiekę na oddziale, postawę personelu i szpitalne warunki.
Pacjentki wskazały też obszary do „poprawy”. Oczekują np. dłuższego kontaktu skóra do skóry po porodzie, co piąta z nich chciałby też otrzymać więcej informacji na temat cesarskiego cięcia.

Jak pokazało badanie zdecydowana większość ankietowanych wybrała Dąbrowę ze względu na lekarza prowadzącego ciążę. 30% kierowało się też dobrą opinią o oddziale. Wiedzę na temat porodówki Panie najczęściej czerpały z opinii innych rodzących oraz od rodziny, znajomych i lekarza prowadzącego ciążę. 15% ankietowanych wskazało również na media społecznościowe jako źródło informacji.

Z ankiet wynika też, że coraz więcej Rodzących przyjeżdża na oddział z gotowym planem porodu lub wypełnia go w szpitalu - łącznie 60%. Przypominamy, że plan, który mogą wykorzystać wszystkie przyszłe mamy znaleźć można na stronie Centrum Zdrowia Tuchów.

Blisko 70 % Pań rodziło w sali jednoosobowej lub wieloosobowej bez obecności innych pacjentek. By złagodzić ból porodowy najwięcej Pacjentek chodziło i spacerowało, sześć na dziesięć Pań korzystało z worka sako, piłki lub drabinek.
Niemal co druga Rodząca w tym celu wykorzystywała także prysznic, a blisko 30% masaż.
Analizowane ankiety Fundacji Rodzić po ludzku były wypełniane w ciągu ostatnich trzech lat.

mat. prasowy Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl