Rozmaitości
Środa, 11 lipca 2012 17:52

"Bezpieczna drabina" - KRUS ogłasza konkurs dla rolników

Jak informuje Tomasz Skupiński z placówki terenowej KRUS w Nowym Targu - celem konkursu "Bezpieczna drabina" jest wdrażanie i propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz wpływanie na ograniczenie liczby wypadków spowodowanych upadkami z wysokości.
- Mając na uwadze ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej, KRUS podjął akcje mającą na celu propagowanie i wdrażanie bezpiecznych zasad pracy na rolnictwie. Aby skuteczność w zapobieganiu wypadkom była jak największa podjęto działania ukierunkowane na przeciwdziałanie najczęściej występującym zagrożeniom jakim są upadki z wysokości. Przyczyny tych wypadków niejednokrotnie spowodowane są złym stanem technicznym drabin, które posiadają słabe i spróchniałe szczeble bez zabezpieczeń przed obsunięciem czy odchyleniem - przypominają pracownicy KRUS.

Dlatego Oddział Regionalny KRUS w Krakowie we współpracy z 17 Placówkami Terenowymi zorganizował konkursu „ Bezpieczna drabina”.

Konkurs przeznaczony jest dla ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkom przy pracy rolniczej, a w szczególności wskutek upadku z wysokości i z tego tytułu ubiegali się o jednorazowe odszkodowanie. Konkursu przeprowadzony zostanie w siedzibach placówek w dwóch etapach i poprzedzony będzie szkoleniem z zakresu zagadnień bhp uczestników, którzy następnie rozwiążą test składający się z 10 pytań. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi w postaci drabin. Termin składania zgłoszeń do konkursu mija 15 października br..

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe m.in. drabiny.

Zainteresowanych udziałem w konkursie rolników, organizator prosi o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej, w galerii i przesłanie go do KRUS.

Regulamin konkursu dla rolników "Bezpieczna drabina"
I . Organizator i fundator nagród: Oddział Regionalny KRUS w Krakowie

II. Cel konkursu: wdrażanie i propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz wpływanie na zmieszanie liczby wypadków spowodowanych upadkami z wysokości.

III. Uczestnicy konkursu: w konkursie udział mogą wziąć ubezpieczeni w KRUS w Oddziale Regionalnym w Krakowie lub w Placówkach Terenowych w : Wolbromiu, Suchej Beskidzkiej, Miechowie, Myślenicach, Proszowicach, Wadowicach, Tarnowie, Brzesku, Bochni, Dąbrowej Tarnowskiej, Tuchowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Gorlicach, Limanowej, Zakopanem oraz byli poszkodowanymi w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej - w szczególności wskutek upadku z wysokości i z tego tytułu ubiegali się o jednorazowe odszkodowanie w KRUS.

IV. Przebieg konkursu: informacja o konkursie jest dostępna w lokalnych mediach oraz w siedzibach KRUS. Wypełnione kupony przesłać lub złożyć osobiście do OR/PT w terminie do 15 października 2012 r. Z nadesłanych kuponów do konkursu zostanie dopuszczonych max. 7 rolników, którzy zostaną zaproszeni do OR/PT na szkolenie dot. pracy na wysokości. Następnie rozwiążą test składający się z 10 pytań zamkniętych z trzema wariantami odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Szkolenie, konkurs oraz wręczenie nagród odbędzie się w Oddziale OR KRUS Kraków oraz w Placówkach Terenowych KRUS organizujących konkurs w nie przekraczającym terminie 16.11.2012 r.

V. Kryteria oceny: Komisja Konkursowa spośród prawidłowych rozwiązań wyłoni laureatów pierwszych trzech miejsc. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w drodze losowania. Dla pozostałych uczestników są przewidziane drobne nagrody rzeczowe.

Dane osobowe uczestników konkursu będą gromadzone i przetwarzane przez KRUS zgodnie z ustawą z dnia 29-08-199 7r., o ochronie danych Dz.U.Z.2002r. nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Uwagi:
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

opr. s/
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl