Rozmaitości
Poniedziałek, 24 listopada 2014 15:07

Rozmówki polsko-polskie czyli kampania społeczna promująca poprawę relacji międzyludzkich

Od połowy listopada do 10 grudnia w całej Małopolsce prowadzona jest kampania społeczna zachęcająca mieszkańców regionu do poprawy szeroko rozumianych kontaktów międzyludzkich. Akcja jest odpowiedzią na niepokojące badania socjologiczne pokazujące, iż żyjemy w coraz większej społecznej izolacji.
Celem akcji jest uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy relacji sąsiedzkich, promocja dobrych wzorów zachowań, kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz otwartości i pomocniczości w stosunku do drugiego człowieka.

W efekcie planowanych działań, organizatorzy chcą wpłynąć na zmianę postaw Małopolan w stosunku do osób mieszkających w ich najbliższej okolicy. Zależy nam na tym, by mieszkańcy Małopolski zdali sobie sprawę, że w ich otoczeniu, żyją także osoby, rodziny borykające się z różnego rodzaju problemami: samotne, niepełnosprawne, biedne.

Akcja ma uświadomić odbiorcom, że podjęcie nawet drobnych działań takich jak serdeczne powitanie, uśmiech, przyjazny gest, poświęcenie czasu na chwilową rozmowę z sąsiadem czy zaoferowanie drobnej sąsiedzkiej przysługi - jeśli istnieje taka potrzeba, opłacą się wszystkim - mówi Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy podkreślają, iż celem akcji jest także zainteresowanie tematem izolacji społecznej lokalnych mediów, a także stworzenie przestrzeni do publicznej debaty poruszającej ten problem.

/ab

źródło: malopolska.pl

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl