Golemo
Rozmaitości
Wtorek, 27 marca 2018 20:00

Nowy (stary) Prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Podczas XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej, ponownie na stanowisko Prezesa wybrano dr n.med. Klaudiusza Komora. Nowy (stary) Prezes będzie swoją funkcję pełnił w czasie VIII kadencji w latach 2018-2022. Na kolejną kadencję wybrany został także dotychczasowy Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lek. med. Dorota Orlicka.
Beskidzka Izba Lekarska reprezentuje i zrzesza środowisko lekarskie od ponad 28 lat. Swoim działaniem obejmuje lekarzy i lekarzy dentystów działających na terenie Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego. Liczy prawie 3600 członków. Siedziba Izby mieści się w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 28. Beskidzka Izba Lekarska oprócz zadań przejętych od administracji państwowej (odpowiedzialność zawodowa, sądownictwo lekarskie, rejestr lekarzy, rejestr praktyk) zajmuje się szeroko pojętym szkoleniem lekarzy, działalnością integracyjną oraz wspiera lekarzy i lekarzy dentystów w trudnych sytuacjach losowych.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy działający w jego imieniu i na jego zlecenie mają za zadanie:

- wykonywać czynności sprawdzające i prowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami Izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;

- sprawować funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;

- składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor jest praktykującym lekarzem medycyny, doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych oraz uznanym kardiologiem. Z tą ostatnią działalnością wiąże się także piastowanie stanowiska Ordynatora w bielskim BCO-Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II. Klaudiusz Komor uczestniczy również w wielu akcjach charytatywnych oraz społecznych. Propaguje zdrowy tryb życia uczestnicząc w turniejach siatkarskich, narciarskich i piłkarskich.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Dorota Orlicka jest lekarzem pediatrą. Na co dzień praktykuje w Szpitalu Powiatowym im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu na oddziale noworodkowym. Od wielu lat aktywnie działa w zakresie odpowiedzialności zawodowej, a w VII kadencji samorządu pełniła również funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

opr. s/

źródło: mat. prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl