Rozmaitości
Środa, 11 maja 2011 17:15

Gospodarzu wystartuj w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne!

Każdy gospodarz z Małopolski, który może pochwalić się, że prowadzi ekologiczne gospodarstwo ma szansę wystartować w ogólnopolskim konkursie, który potwierdzi wysoką jakość jego gospodarstwa.
Celem konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne jest zarówno popularyzacja rolnictwa ekologicznego, jak i nagrodzenie wysiłków i starań gospodarzy dochowujących wszystkich wymogów rolno-środowiskowych niezbędnych dla uzyskania certyfikatu rolnictwa ekologicznego.

Do konkursu mogą zgłaszać się gospodarze z całej Polski. Gospodarstwa wzorem lat ubiegłych będą oceniane w dwóch kategoriach:
• „ekologia – środowisko”
• „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego współorganizuje wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach etap wojewódzki przedmiotowego konkursu.
W konkursie nagrodzone zostaną najładniejsze, dobrze zorganizowane gospodarstwa, produkujące na rynek produkty ekologiczne. Gospodarstwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii i musi posiadać aktualny certyfikat rolnictwa ekologicznego.

Zarówno na etapie wojewódzkim, jak i ogólnopolskim organizatorzy przewidują nagrody finansowe i rzeczowe. Uzupełnieniem konkursu będzie organizowany przez MODR w Karniowicach wyjazd studyjny dla rolników gospodarujących ekologicznie do wybranych przetwórni i gospodarstw ekologicznych w Małopolsce w lipcu br. oraz podsumowująca całość konkursu wojewódzka konferencja ekologiczna, która odbędzie się jesienią br.
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej MODR www.modr.pl. Szczegółowych informacji udziela Pan Jan Pajdzik, tel 12 285 21 13 mail: ekologia@modr.pl.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne ogłasza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu.

opr.s/

Zdj. Łukasz Sowiński

źródło: Wrota Małopolski

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl