Rozmaitości
Wtorek, 7 listopada 2017 14:10

Znamy Mecenasów Kultury Krakowa Roku 2016

W poniedziałek 6 listopada podczas uroczystości w sali Obrad Rady Miasta Krakowa ogłoszono wyniki Mecenasów Kultury Krakowa Roku 2016. W tym roku tytuły zostały przyznane po raz 21.
Grupa PZU w kategorii „Donator” i Marcin Ruta – Konsul Honorowy Czarnogóry w kategorii „Sponsor” – to zwycięzcy Konkursu Mecenas Kultury Krakowa 2016, którzy zostali uhonorowani złotymi statuetkami.

Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa 2016 i srebrne statuetki z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego otrzymali: w kategorii „Donator” – Koret Foundation, w kategorii „Sponsor” – Zakład Odzysku Surowców Madrohut sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Fares sp. z o.o. Brązową statuetką w kategorii „Donator” zostało uhonorowane Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA.

Laureaci konkursu Mecenas Kultury Krakowa otrzymali statuetki, dyplomy oraz mogą używać znaku graficznego tytułu „Mecenas Kultury Krakowa" przez pięć lat we własnych publikacjach (z zaznaczeniem roku, w którym tytuł otrzymali).

W tym roku zgłoszono 46 wniosków o nadanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa 2016: 23 w kategorii „Donator”, 19 w kategorii „Sponsor”, trzy w kategorii „Patron medialny” i jedna w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”. Tytuł po raz pierwszy został przyznany w 1996 roku.

Tytuł „Mecenas Kultury Krakowa” przyznawany jest corocznie za poprzedni rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:

„Donator” – za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem (np. darowizny, dotacje) – kategoria oceniana według kryterium wysokości wkładu finansowego i ciągłości mecenatu nad jednym podmiotem lub przedsięwzięciem; „Sponsor” – za najciekawszą formę i efektywność mecenatu – kategoria ustalona według kryterium najlepszego i niekonwencjonalnego pomysłu; „Za działania na rzecz ochrony zabytków” – tytuł przyznawany jest osobom lub podmiotom, które w danym roku kalendarzowym zainwestowały własne środki finansowe na rewaloryzację lub restaurację zespołów, obiektów zabytkowych lub ich części, albo dzieł sztuki zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa; „Patron medialny” – wybór według swobodnego uznania Bractwa, przy uwzględnieniu liczby i jakości przedsięwzięć o charakterze medialnym.

Tomasz Cichocki i materiały prasowe Urzędu Miasta Krakowa
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl