Rozmaitości
Poniedziałek, 5 października 2020 14:00

Zespoły regionalne z nagrodami

10 zespołów regionalnych wzięło udział w VI Powiatowym Przeglądzie Folkloru Sądecczyzny 2020 r. Ze względu na pandemię, impreza odbyła się online. Patronat honorowy nad Przeglądem objął m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.
W konkursie tradycyjnego tańca ludowego regionu Sądecczyzny, komisja konkursowa przyznała nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu na kwotę 7 tysięcy złotych. Nagrody otrzymał:
- Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE z Mystkowa za całość programu – 1000 zł,
- Zespół Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej za wierne odtworzenie fragmentu wesela oraz prawidłowy dobór tańców i pieśni związanych z tym obrzędem – 1000 zł,
- Zespół Regionalny LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej za wierne ukazanie charakteru tańców własnego regionu – 700 zł,
- Grupa Regionalna MICHALCZOWA z Michalczowej za dobrą budowę programu i taniec „Chodzony” – 700 zł,
- Zespół Regionalny PODEGRODZIE z Podegrodzia za autentyczną swobodę na scenie oraz tradycyjny sposób wykonania i opracowania „krakowiaka” chłopców – 700 zł,
- Zespół Regionalny PIĄTKOWIOKI z Piątkowej za spontaniczność i atmosferę prawdziwej zabawy oraz sprawność techniczną tańców – 700 zł,
- Zespół Regionalny ROŻNOWIOKI z Rożnowa za prawidłowe i z dużą werwą wykonanie polki „pod majder” – 700 zł,
- Zespół Regionalny JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej za sprawność techniczną zespołu w wykonaniu tańców – 550 zł,
- Zespół Regionalny KOWALNIA ze Stróż za tradycyjne, w charakterze regionu wykonanie „sztajerka” – 500 zł,
- Zespół Regionalny z Kąclowej za prezentację tańców Pogórza Gorlickiego – 450 zł.

W konkursie stroju regionalnego komisja konkursowa przyznała nagrody finansowe ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na ogólną kwotę 3 500,00. Nagrody otrzymali:
- Zespół Regionalny ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa za dbałość o estetykę stroju oraz bardzo dobre odtworzenie zróżnicowania dawnych strojów młodzieżowych – 400 zł,
- Grupa Regionalna MICHALCZOWA z Michalczowej za bardzo dobre prezentowanie strojów Lachów Sądeckich z północnej części regionu – 400 zł,
- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI za bardzo dobry kierunek pracy w procesie ukazywania różnorodności elementów stroju ludowego występującego na terenie peryferyjnym Lachów Sądeckich – 400 zł,
- Zespół Regionalny KOWALNIA ze Stróż za dbałość o estetykę stroju oraz odtworzenie starych strojów z regionu Pogórza – 400 zł,
- Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE z Mystkowa za staranność w odtworzeniu dawnej sylwetki w stroju kobiecym – 350 zł,
- Zespół Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej za dbałość o prezentację różnorodności strojów z pogranicza lachowskiego z okolic Nawojowej – 350 zł,
- Dziecięcy Regionalny Zespół POGÓRZAŃKIE DZIECI z Kąclowej za dbałość o estetykę w odtworzeniu dawnego stroju dziecięcego i młodzieżowego z regionu – 350 zł,
- Zespół Regionalny LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej za dbałość o przekazanie dawnych strojów ludowych subregionu Pogórza Sądeckiego – 350 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia za prezentację stroju młodzieżowego z subregionu Lachów Podegrodzkich – 250 zł,
- Zespół Regionalny JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej za prezentację stroju ludowego z regionu Lachów Sądeckich. Komisja przyznała wyróżnienia regulaminowe w konkursie muzyki regionalnej – 250 zł.

Komisja przyznała wyróżnienia regulaminowe w konkursie muzyki regionalnej i nagrody finansowe ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na ogólną kwotę 3 500,00 złotych. Otrzymali je:
- Zespół Regionalny LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej za ukazanie charakterystycznego stylu i brzmienia instrumentalnego regionu Pogórza oraz zgranie muzyki – 400 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej za właściwą rolę prymisty w pokazie i dobrą prezentację muzyki – 400 zł,
- Zespół Regionalny JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej za dobre wykonanie melodii lachowskich, w szczególności dialogowanie instrumentów dętych – 400 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia za bardzo dobrą prezentację i swobodę wykonawczą muzyków – 400 zł,
- Zespół Regionalny KOWALNIA ze Stróż za dobre wykonanie melodii pogórzańskich – 350 zł,
- Zespół Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej za przypomnienie rzadziej wykonywanych melodii krakowiaków sądeckich – 350 zł,
- Grupa Regionalna MICHALCZOWA z Michalczowej za repertuar zgodny z tradycją regionu – 350 zł,
- Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE z Mystkowa za dobry śpiew męski w krakowiakach sądeckich – 350 zł,
- Zespół Regionalny ROŻNOWIOKI z Rożnowa za poszukiwanie repertuaru i wykorzystanie go w prezentacji muzyki – 250 zł,
- Zespół Regionalny KĄCLOWIANIE z Kąclowej za udany debiut muzyki w konkursie – 250 zł.


Fot. Archiwum
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl