Golemo
Rozmaitości
Środa, 29 lipca 2020 15:03

Żeleźnikowa: ponad 3 miliony złotych na remont drogi

Dobiega końca remont drogi Nawojowa - Żeleźnikowa Mała - Żeleźnikowa Wielka. Koszt prac to ponad 3 miliony złotych
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podjął decyzję o konieczności remontu 1650 metrów nawierzchni, która od wielu lat była w złym stanie. Na tę inwestycję Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 procent wartości prac.

- Remont tego odcinka jest bardzo kosztowny – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Musieliśmy umocnić skarpy i zrobić kompleksowe odwodnienie. Wykonana też została nowa podbudowa drogi, a szerokość jezdni i poboczy dostosowana do obecnych wymogów. Kierowcy na pewno będą zadowoleni z komfortu poruszania się po nowej nawierzchni. Zrobi się też bezpieczniej w tym miejscu.

Remont ma się zakończyć 31 sierpnia 2020 r.

- Obecnie kładziona jest warstwa ścieralna i są umacniane skarpy – dodaje Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. – Kończymy prace przy odwodnieniu. Później zostanie już tylko oznakowanie całego odcinka.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl