WSB
Rozmaitości
Poniedziałek, 29 sierpnia 2016 12:57

Zaszczytne wyróżnienie dla Krystyny Aleksander (zdjęcia)

W ten weekend odbyły się w Krościenku uroczystości związane z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Gminy. W maju 2016 Rada Gminy podjęła uchwałę o nadanie tego tytułu Krystynie Aleksander. Wyróżniono pienińską artystkę, malarkę, poetkę - od lat działającą na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Krystyna Aleksander jest autorką godzinek Pienińskich i Godzinek Starosądeckich. Jej wiersze publikowane były m.in. w Pracach Pienińskich, Twórczości Ludowej, Podhalance, Wiadomościach Bocheńskich, Słowie Powszechnym i innych licznych wydawnictwach. Prace plastyczne artystki prezentowane są do dziś na różnych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jest członkinią Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, Związku Podhalan. Bierze udział w licznych imprezach i kiermaszach, wspiera fundacje w Krościenku, Bychawie, Mielnicy, Koninie, Tarnowie, przekazuje swoje prace na cele charytatywne.

Na dorobek pracy artystycznej składają się zarówno tomiki wierszy (Łzą Kingi zakwita, Tobie Kingo śpiewam, Modlitwa spod Pienin, Na strunach serca, Sercem pisane, Mój Dunajcu) jak i otrzymane nagrody i odznaczenia - Przyjaciel Mielnicy (1993), Zasłużony Działacz Kultury (2001), Za zasługi dla Gminy Krościenko n. D. (2002) oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej (2015)

W sobotę, w dzień otwarcia wystawy, gości przywitał grający na gęślach - Jan Kubik. Z artystką spotkali się najbliżsi, przyjaciele, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz stowarzyszeń działających w Krościenku. Krystyna Aleksander od wielu lat wpływa na wizerunek kulturalny Krościenka, toteż wygłoszono uroczyste przemówienia i skierowano w jej stronę moc podziękowań. Na wernisażu rozbrzmiewały starodawne krościeńskie melodie i przyśpiewki, a pogawędkom i wspomnieniom nie było końca.

Następnego dnia odbyła się uroczystość nadania artystce tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krościenko. Przemówienia i gratulacje złożyli: Wójt Gminy Jan Dyda, przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gabryś wraz z radnymi, posłowie: Anna Paluch i Jan Duda, dyrektorzy szkół wraz z uczniami, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i fundacji, z którymi współpracuje uhonorowana, artyści, przedstawiciele Związku Podhalan, rodzina i wszyscy inni bliscy. Odczytano również listy gratulacyjne od instytucji, które z daleka nie mogły przybyć. Podczas uroczystości przygrywała muzyka w składzie: Jan Kubik, Iza Dusik, Marian Jarosz. Do grających dołączył ksiądz Dariusz Jankowski, a artystycznym dopełnieniem uroczystej oprawy był występ dziecięcego zespołu góralskiego.

Tekst i zdj. Bożena Soliwoda
WSB
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Partnerzy malopolskaonline.pl