Rozmaitości
Czwartek, 26 października 2017 11:20

Zakończenie obchodów jubileuszu DA św. Anny w Krakowie (zdjęcia)

Jubileusz 90-lecia Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Krakowie dobiegł końca. Zamknęła go uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego.
Obchody jubileuszu były dla duszpasterstwa czasem szczególnym, pełnym wspomnień i wymiany doświadczeń między pokoleniami, które przez lata formowały się przy krakowskiej kolegiacie. Była to także okazja do spotkania z innymi duszpasterstwami, działającymi na terenie Krakowa, jak i w innych polskich miastach.

Podczas jubileuszowych wydarzeń nie mogło zabraknąć także duszpasterzy akademickich, również tych, którzy przed laty opiekowali się krakowską młodzieżą - ks. Franciszka Płonki, ks. Zdzisława Balona czy ks. Piotra Iwanka. W niedzielę wszyscy zgromadzili się na wspólnej Mszy św., którą sprawował dla nich metropolita krakowski.

Abp Marek Jędraszewski w wygłoszonej homilii odwoływał się do słów z Ewangelii św. Mateusza: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga". Jak zaznaczył, stwierdzenie to w różnych interpretacjach pojmowano jako „przepychankę" dwóch instytucji - z jednej strony władzy świeckiej, którą reprezentował Cezar, a z drugiej strony władzy duchowej, na której czele stał Pan Bóg.

Metropolita wyjaśnił, że Pan Jezus wypowiadając to zdanie chciał rozróżnić dwa porządki - jeden świecki, państwowy, reprezentowany przez Cezara, a drugi - porządek jedynego, najwyższego Boga. - On jest tym, do którego zmierzają całe losy świata, człowieczeństwa i każdego z nas. On jest twórcą całego porządku dobra i prawdy. I przed Nim tylko możemy zginać kolano i jedynie w Nim pokładać nadzieję - nauczał.

Wyjaśnił, że takie rozumienie Boga nie wyklucza istnienia porządku ziemskiego. - Jest potrzebne zorganizowane społeczeństwo, jest konieczne państwo. Wszystko to wchodzi w zakres tzw. polityki rozumianej jako wspólne zatroskanie o dobro wszystkich. I właściwe rozumienie i realizowanie wolności jednostek domaga się taki struktur, ale przecież czymś innym jest organizacja struktur czysto ziemskich, a czymś innym ten porządek, który ma zupełnie inny wymiar - tłumaczył.

Zdaniem metropolity, o „innym wymiarze" porządku Boskiego świadczy pierwsze Przykazanie Miłości, które zostawił nam Pan Jezus. Zgodnie z nim, cały porządek ludzkiego ducha musi być oddany Bogu, bo dopiero wtedy wszystko inne nabierze właściwych proporcji i kształtów.

- Wszytko ma właściwy dla siebie kształt i swoje miejsce. I nie trzeba się bać, że coś może zostać nam wydarte oraz że Pan Bóg nie będzie przez nas odpowiednio obdarowany naszym szacunkiem i czcią. Przeciwnie. Cały porządek świata będzie jak najbardziej harmonijnie poukładany, właśnie dlatego że Bóg jest na pierwszym miejscu - podkreślał.

Wyjaśnił zebranym, że rozważa tę prawdę wynikającą z Ewangelii z powodu dwóch ważnych wydarzeń. Jednym z nich był kończący się jubileusz Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny. - Wiemy, że ostatnie dziesięciolecia tego duszpasterstwa mogą pochwalić się wspaniałymi osobistościami i osobowościami, które w tej kolegiacie św. Anny kształtowały umysły i serca młodych ludzi. Wymienić trzeba chociażby bp. Jana Pietraszkę i kard. Karola Wojtyłę - zaznaczył.

Przypomniał też, że czasy, w których działali wspomniani kapłani, były trudne, ponieważ ówczesna władza uważała Kościół za swojego głównego rywala, którego „trzeba było po prostu zamknąć do zakrystii". - A oni mówili o ludzkim duchu, o wolności, do której powołał nas Pan. I ludzie przychodzili ich słuchać i odkrywać dzięki ich przepowiadaniu i przykładowi życia, że nie można żyć według tej zasady, którą tak chce przyjmować ten świat: „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek". Tu nie chodzi o żadne przepychanie, kto ma większe znaczenie. Tu chodzi o to, do kogo należy ludzkie serce i jakie znaczenie ma dla każdego konkretnego człowieka prawda. Ta prawda, która wyzwala - przekonywał.

Drugim wspomnianym przez metropolitę wydarzeniem była obchodzona tego dnia 39. rocznica rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Opowiadał przy tym o Mszy św. inaugurującej ten pontyfikat i o słowach nowego papieża, który zachęcał, aby otworzyć drzwi Chrystusowi, bo jedynie On wie, co w swoim sercu kryje człowiek.

Paulina Smoroń, zdj. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl