Golemo
Rozmaitości
Poniedziałek, 9 czerwca 2014 21:34

X Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II w Lubomierzu - Rzekach

8 czerwca po raz dziesiąty na polanie „Na Ogrodach” spotkali się uczestnicy Gorczańskiego Spotkanie z Janem Pawłem II w Lubomierzu - Rzekach.
Aby tradycji stało się zadość, spotkanie rozpoczęło się złożeniem kwiatów przy „Papieżówce” przez przedstawicieli władz, szkół i organizacji działających na terenie Gminy oraz wszystkich uczestników uroczystości, którzy w ten sposób chcieli oddać hołd Janowi Pawłowi II. Miejsce to dalekie od zgiełku miasta pozwoliło na refleksję, przywołało w pamięci słowa Jana Pawła II, który mówił: „…panuje cisza bezimiennych przestrzeni, która pozwala człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga. Dar ten jest dla mnie szczególnie cenny gdyż przybliża mi tę część polskiej ziemi, której czułem się zawsze ogromnie bliski. Polskim Wierchom zawdzięczam wiele dobrych chwil w moim życiu, w kształtowaniu mojego stosunku do przyrody, do ludzi, do Boga. Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, kontakt z przyrodą daje pogodę ducha. Wobec piękna gór czuję, że On jest. I wtedy zaczynam się modlić.”

Główna część uroczystości miała miejsce na polanie „Na ogrodach”. Mszę świętą poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego. Tłumnie zgromadzeni pielgrzymi oddali się modlitwie, pamiętając o Świętym Janie Pawle II. Okolicznościowym programem artystycznym naszego Papieża uczciła również młodzież z zespołu regionalnego „Mali Zagórzanie” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu. Kulminacyjnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył Ojciec Józef Cydejko, były wikariusz parafii w Lubomierzu. Do koncelebry i dziękczynienia za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II włączyli się: Ojciec Piotr Głód – lubomierski proboszcz, ks. Marian Bański – proboszcz z Mszany Górnej, ks. Marian Krzystek – Proboszcz z Raby Niżnej oraz ks. Konrad Kozioł – wikariusz z Kasinki Małej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór parafialny „Jutrzenka” z Lubomierza, Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej oraz Zespół Folklorystycznego „Porębiański Ród” z Poręby Wielkiej.

Swoją obecnością uroczystość w Lubomierzu – Rzekach uświetnili: Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Grzegorz Biedroń – Rady Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz jego zastępca Franciszek Dziedzina, Mieczysław Uryga – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, podinspektor Mieczysław Wojtas - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Limanowej, poprzedni wójtowie Gminy Mszana Dolna, grono radnych gminnych z Przewodniczącym Janem Chorągwickim na czele, Janusz Tomasiewicz – Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego, sołtysi poszczególnych wsi naszej Gminy, a także dyrektorzy szkół z tego terenu.

Wójt Gminy Bolesław Żaba podziękował za pomoc i zaangażowanie w organizację tegorocznego Spotkania wielu osobom, bez zaangażowania których święto to nie miałoby tak uroczystego i doniosłego charakteru: Na samym początku słowa swojego podziękowania kieruję do Ks. Dziekana Marka Wójcika, który co roku wspiera nas w organizacji uroczystości, dziękuję Ojcu Józefowi Cydejko za przewodniczenie we mszy świętej oraz wygłoszenie do nas Słowa Bożego. Dziękuję również wszystkim księżom koncelebransom. W sposób szczególny swoją wdzięczność i szacunek wyrażam Ojcowi Piotrowi Głodowi – Proboszczowi tutejszej Parafii, który podjął się trudu przygotowania uroczystości od strony sakralnej. W tym miejscu pragnę również podziękować Siostrze Annie Czternastek oraz wszystkim członkom Chóru Parafialnego JUTRZENKA z Lubomierza, Zespołowi Folklorystycznemu „Porębiański Ród”, a także muzykom Orkiestry Dętej OSP z Mszany Górnej z Michałem Myszą – jej kapelmistrzem na czele, za oprawę muzyczną nabożeństwa. Dziękuję wszystkim tym, którzy przygotowali ołtarz: druhom – strażakom z Lubomierza, Pani Józefie Dawiec i wszystkim zaangażowanym w dekorację ołtarza. Ochotnikom z OSP dziękuję również za pilnowanie porządku na trasach dojazdowych oraz w miejscu naszego spotkania.Dziękuję Pani Marii Bożek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubomierzu oraz nauczycielom i uczniom tej placówki za przygotowanie okolicznościowego programu artystycznego.Dziękuję Pani Jadwidze Baran – Stożek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubomierzu oraz rodzicom uczniów tej szkoły za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników X Gorczańskiego Spotkania z Janem Pawłem II w Lubomierzu – Rzekach oraz współorganizację tej uroczystości.Dziękuję Radnym wsi Lubomierz: Piotrowi Dollowi i Janowi Wojciarczykowi oraz Józefowi Gackowi – sołtysowi wsi, a także Państwu Katarzynie i Czesławowi Niedojad, Panu Marianowi Zasadni, Pani Bogumile Surówce i Panu Krzysztofowi Ślusarczykowi za wszelką pomoc w organizacji tego święta.Pragnę podziękować również Panu Januszowi Tomasiewiczowi – Dyrektorowi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz pracownikom Parku, za życzliwość, z którą rokrocznie przy organizacji tego święta się spotykamy. Dziękuję za udostępnienie do zwiedzania szałasu „Papieżówka” oraz pełnienie dyżuru na trasach turystycznych prowadzących po terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.Słowa wdzięczności kieruję również do Pana Marka Franczyka – Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej oraz policjantów z tego komisariatu a także pracowników Straży Gminnej za czuwanie nad bezpiecznym dojazdem nas wszystkich na uroczystość oraz powrotem do naszych domów.Dziękuję w końcu Pani doktor Danucie Mrażek kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kasince Małej, Filia w Lubomierzu za opiekę medyczną nad uczestnikami tej uroczystości oraz Pani Małgorzacie Kaweckiej nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu za prowadzenie kroniki uczestników uroczystości.Składam serdeczne podziękowania wszystkim pocztom sztandarowym, zarówno szkolnym, jak i strażackim, które co roku nadają wyjątkowy - podniosły charakter tej uroczystości.Pozwólcie Państwo, że szczególne słowa wdzięczności skieruję do Was wszystkich, tak licznie tutaj przybyłych gości. To właśnie Wasza obecność nadaje sens temu spotkaniu. Tylko wspólnie - razem z Państwem możemy realizować nauczanie naszego Wielkiego Rodaka – świętego już Jana Pawła II. Serdecznie za to dziękuję.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy uczestnicy Gorczańskiego Spotkania świętowali częstując się specjałami lubomierskiej kuchni przygotowanymi przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu. Posłuchać można było koncertu Zespołu Folklorystycznego „ Porębiański Ród” z Poręby Wielkiej.

W międzyczasie dokonywano również wpisów do Pamiątkowej Kroniki. Zgromadzeni uczestnicy tegorocznego spotkania to mieszkańcy Lubomierza, okolic, turyści wędrujący szlakami papieskimi , ale również goście z różnych zakątków Polski, a nawet spoza jej granic – informują organizatorzy. Pojawiły się więc podpisy rodzin z Lubomierza, Łostówki, Łętowego, Kasiny Wielkiej, Kasinki Małej, Podobina, Tokarni, Mszany Górnej, Limanowej, Mszany Dolnej, Mstowa, Siekierczyny, Zabrza, Szczawy, Krakowa, Jastrzębia Zdroju, Trzebini, Wrocławia, Leska z woj. podlaskiego, Warszawy, Szczecina, Częstochowy, Bydgoszczy, Nowego Targu, a nawet z Anglii. Miejscowości te świadczą o tym, jaki szeroki krąg zatacza ta gorczańska uroczystość, jak łączy ludzi, nie zważając na barierę odległości. Obserwujemy również, że miejsce to łączy pokolenia, gdyż na polanie gościliśmy zarówno małe dzieci, stawiające pierwsze kroki, jak i ich rodziców, dziadków, a nawet i pradziadków.

Organizatorami uroczystości byli: wójt gminy Mszana Dolna, dziekan dekanatu Mszana Dolna, parafia rzymskokatolicka w Lubomierzu, Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Lubomierzu, OSP Lubomierz, sołectwo Lubomierz oraz Gorczański Park Narodowy. Uroczystość objął honorowym patronatem J.E. ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski .

Małgorzata Kawecka
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl