Golemo
Rozmaitości
Sobota, 8 października 2011 12:40

XIII Biennale fotograficzne „Z dala od zgiełku - Beskidy w obiektywie”

Do końca października 2011 br. można przesyłać zdjęcia na XIII Biennale fotograficzne „Z dala od zgiełku - Beskidy w obiektywie”. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej oraz Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi.
Celem i ideą Biennale jest utrwalanie piękna krajobrazu beskidzkiego, zwłaszcza regionu Babiej Góry, kultury materialnej i duchowej mieszkańców regionu oraz fauny i flory Beskidów. Konkurs podzielony jest na kategorie tematyczne: Krajobraz Beskidów, Impresje Babiogórskie, krajobraz, fauna i flora, Kultura materialna, zabytki, ludzie, sztuka.

Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem udziału jest opłata konkursowa w wysokości 25 zł od jednego uczestnika, którą należy uiścić na konto organizatora (tj. Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek): Bank Pekao S.A o/ Sucha Beskidzka Nr 53 1240 4878 1111 0000 4711 6793 z dopiskiem „biennale fotograficzne”, przesyłając kopię dowodu wpłaty wraz z kartą zgłoszenia. Opłata ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie wydania katalogu wystawy.

Każdy z uczestników Biennale może nadesłać od 1 do 10 prac, w tym maksymalnie 4 zestawy wielozdjęciowe (do 6 zdjęć w zestawie), które traktowane będą jako jedna praca. Format zdjęć nie może być mniejszy niż 15 cm x 21 cm (zalecamy 24cm x 30cm). Technika prac tradycyjna (bez wydruków komputerowych). Ponadto każda z prac powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis (tytuł pracy, miejsce jej wykonania oraz „godło” autora). Prace wraz z kartą zgłoszenia w kopercie zamkniętej (opatrzonej „godłem”) należy przesłać lub dostarczyć do biura organizacyjnego w terminie do 31 października 2011 roku.

Najciekawsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki - Zamek w grudniu br. Biennale zostanie rozstrzygnięte do końca listopada 2011 roku. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy.

Zwycięzcy Biennale otrzymają nagrody pieniężne. Pula nagród w tegorocznej edycji wynosi 2000 zł.

Więcej informacji na www.zameksuski.pl

s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl