Rozmaitości
Czwartek, 3 maja 2018 17:20

Wystawa o Józefie Becku w limanowskim muzeum

W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej powstanie pierwsza w Polsce wystawa stała poświęcona Józefowi Beckowi – ministrowi spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej.
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie działań muzealnych na realizację projektu: „Chciejmy Polski, a będzie! – minister Józef Beck”, w ramach którego zostanie stworzona wystawa stała poświęcona Józefowi Beckowi – legioniście, szefowi gabinetu ministra spraw wojskowych, wicepremierowi w rządzie Józefa Piłsudskiego i wreszcie od 1932 r. ministrowi spraw zagranicznych oraz jego ojcu – również Józefowi Bekowi – wiceministrowi spraw wewnętrznych. Ministerstwo wysoko oceniło koncepcję projektowanej przez limanowskie muzeum wystawy, przyznając mu 14 miejsce wśród 261 wniosków złożonych przez polskie muzea i instytucje zajmujące się działalnością muzealną. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej wynosi 79 500 zł, z czego dofinansowanie MKiDN stanowi 59 500 zł.

Projekt przewiduje stworzenie w tym roku wystawy stałej pn. „Chciejmy Polski, a będzie! – minister Józef Beck”, dotyczącej osoby ministra spraw zagranicznych II RP, oraz jego domu rodzinnego przez pryzmat życia i działalności Józefa Alojzego Becka starszego. Na wystawie zostanie zaprezentowane życie i działalność obu przedstawicieli rodziny Becków, ze szczególnym uwzględnieniem okresu limanowskiego (1899-1918), w trakcie którego kształtowała się osobowość i poglądy Józefa Becka, a także ich dokonania na polu polityki krajowej i zagranicznej w niepodległej Polsce. Wystawę będą tworzyć przede wszystkim zreprodukowane w nowoczesnej formie materiały fotograficzne i archiwalne, część ekspozycji zajmie zrekonstruowany gabinet Józefa Alojzego Becka z limanowskiego domu przy ulicy Słonecznej, a także wiernie odtworzony model postaci Józefa Becka z okresu legionowego, wykonany z fiberglassu i silikonów szlachetnych. Ekspozycję będą uzupełniać elementy multimedialne – nagrania przemówień, baza fotografii i wydawnictw związanych z obiema postaciami, a także animowany film dokumentalny przybliżający tematykę wystawy. Narzędziami służącymi do prezentacji treści multimedialnych będą ekrany i tablety dotykowe, a ich obsługa zostanie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Aranżacja wystawy i koncepcja merytoryczna, w związku z niewielką liczbą pamiątek pozostałych po rodzinie Becków i ich rozproszeniem po wielu instytucjach kultury w kraju i za granicą, przewidują wykorzystanie nowoczesnych metod aranżacyjnych jako osi syntetycznej narracji prowadzonej w sposób chronologiczny przez treść ekspozycji, łącząc się jednocześnie z tradycyjną formą wystawienniczą – realizującą postulat uobecniania przeszłości w teraźniejszości.

W celu stworzenia wystawy Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej nawiązało współpracę z licznymi krajowymi instytucjami o charakterze naukowym, a także ze środowiskami polonijnymi. Podjęta działania wpisują się w narodowe obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Otwarcie wystawy nastąpi w listopadzie 2018 r.

opr.s /

źródło: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl