Rozmaitości
Czwartek, 13 czerwca 2013 23:00

Wystawa historyczna w suskim zamku

W sobotę 15 czerwca w sali rycerskiej suskiego zamku odbędzie się otwarcie wystawy pt. "Fundacje Komorowskich i ich wpływ na rozwój Suchej".
Muzeum Miejskie zaprezentuje cenne dzieła sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika), pamiątki, dokumenty oraz archiwalia związane z historią zamku i parafii suskiej od XVII do XIX wieku, a więc do momentu, w którym w wyniku przemian ustrojowo-gospodarczych przestało istnieć „państwo suskie”, którego głównym twórcą był Piotr Komorowski. Walor ekspozycji podkreślą wizerunki przedstawicieli rodów Komorowskich i Wielopolskich, pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Niezwykle cenne dla kultury piśmienniczej dzieła z Biblioteki Kanoników Regularnych Laterańskich, udostępniła Parafia pw. Bożego Ciała w Krakowie i Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej. Zawierają one m.in. opis fundacji parafii suskiej. Są to: Księga Bractwa Najświętszego Sakramentu i Pięciu Ran Jezusa Chrystusa, Księga Cudów św. Stanisława Kazimierczyka oraz mszały rzymskie, archiwalia, pamiątki i fotografie.

Tylko w dniu otwarcia wystawy będzie można podziwiać oryginały dwóch najważniejszych źródeł do historii Żywiecczyzny oraz naszego regionu, tj. Dziejopis żywiecki Andrzeja Komonieckiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu oraz Kronikę żywiecką ks. Franciszka Augustina ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Żywcu. Dziełem sztuki, o szczególnym znaczeniu dla historii parafii suskiej, które zostanie zaprezentowane na ekspozycji, jest siedemnastowieczna ikona Madonny z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, zwana w miejscowej tradycji Matką Bożą Jagodną, którą w ostatnim czasie poddano gruntownej konserwacji. Wątek ikoniczny został wzbogacony o kolekcję 45 dzieł sztuki starocerkiewnej ze zbiorów prywatnych. Dopełnieniem wystawy będą: film historyczny pt. „Przez stulecia. Z dziejów Suchej i ‘państwa suskiego”, publikacja „Panowie na suskim zamku” (pierwsze opracowanie, zawierające biogramy wszystkich właścicieli rezydencji), prezentacje multimedialne oraz plansze z koncepcjami architektonicznymi poszczególnych faz rozbudowy zamku suskiego. Wystawę uzupełniają kopie i oryginały starodruków oraz licznych archiwaliów ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie i Państwowego Archiwum Akt Dawnych w Katowicach Oddział w Żywcu.

Atrakcją wystawy jest Serce Dzwonu Zygmunta, które po pęknięciu zostało poddane rekonstrukcji w Zakładach Górniczo-Hutniczych Aleksandra hr. Branickiego w Suchej w 1865 roku. Ten ważny dla naszej historii narodowej obiekt został udostępniony przez Parafię Archikatedralną pw. św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu. Towarzyszą mu pamiątki i reprodukcje, pochodzące z Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych.

Wystawę będzie można zwiedzać od 16 czerwca 2013 roku w godzinach otwarcia muzeum:

Od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00, w soboty i niedziele od 9:00 do 17:00.

opr.s/

źródło: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl