Rozmaitości
Wtorek, 1 października 2013 20:06

Współpracujesz z wolontariuszami? Weź udział w konkursie Barwy Wolontariatu!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie do 20 października br. przyjmuje zgłoszenia kandydatur wolontariuszy w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Sylwetki wolontariuszy mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego oraz osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy.
Konkurs „Barwy wolontariatu” odbywa się w tym roku po raz trzynasty, stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując konkurs zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie - regionalnym, wybrani zostaną laureaci wojewódzcy, którzy zostaną nagrodzeni podczas Gali Wolontariatu, która odbędzie się w listopadzie 2013 r. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego wezmą udział w etapie ogólnopolskim. W roku 2011 reprezentantka Małopolski została zwyciężczynią ogólnopolskiej części konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.

Więcej informacji nt. konkursu: www.wolontariat.org.pl/krakow

opr.s/

źródło: materiały prasowe

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl