Rozmaitości
Niedziela, 13 maja 2018 21:30

Wolność, a wartość ludzkiej egzystencji w kontekście filozofii ks. Józefa Tischnera

NOWY TARG. W Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zorganizowana została konferencja poświęcona osobie i filozofii ks. prof. Józefa Tischnera ph. "Wolność wartości, wartość wolności: aksjologia współczesności".
Jak zapowiadali organizatorzy, celem konferencji było "podjęcie debaty oraz wymiana poglądów dotyczących relacji zachodzących między wolnością a wartością egzystencji ludzkiej w kontekście filozofii ks. Józefa Tischnera. Temat konferencji został tak sformułowany, by poruszane kwestie były inspirujące nie tylko dla filozofów ale dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką i współczesną kulturą. Materialnym efektem końcowym będzie publikacja wybranych i wcześniej zrecenzowanych referatów wygłoszonych podczas obrad".

Wśród prelegentów byli Wojciech Bonowicz, Karol Tarnowski i ks. Jerzy Raźny

Panele wykładowe prowadzili prof. dr hab. Tadeusz Gadacz - Czy możliwa jest wolność bez wartości - Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Wolność a wymiary egzystencji - dr Wojciech Majka (PPWSZ w Nowym Targu), Czy ,,człowiek" Tischnera może być posthumanistyczny? Czy postczłowiek jest tischnerowski?- mgr Małgorzata Kowalcze (PPWSZ w Nowym Targu), Kultura z ducha wolności. Ks. J. Tischnera  słowo o tradycji, pięknie i byciu w świecie - dr Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Karol Tarnowski - Wpływ twórczości Kazimierza Tetmajera na wizję góralszczyzny ks. prof. Józefa Tischnera - dr hab. Anna Mlekodaj (PPWSZ w Nowym Targu), Dramat Miłości - Dr Wojciech Maciej Frycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wolność a bezpieczeństwo. Współistnienie czy konflikt wartości - mgr Ewa Kościelniak (PPWSZ w Nowym Targu), Zagadnienie nadziei w filozofii Józefa Tischnera -mgr Wojciech Zalewski (Uniwersytet Jagielloński), mgr Wojciech Bonowicz - Moralność - poglądy filozoficzne ukryte w hasłach słownikowych -dr Krzysztof Trochimiuk (PPWSZ w Nowym Targu), Tischner i Thomas: poeta czy teolog - analiza wybranych utworów - dr Ewa Panecka (PPWSZ w Nowym Targu), ,,Kontemplacja więźnia C.3.3 w korelacji z Tischnerowskimi rozważaniami nad dramatem człowieka" - mgr Jadwiga Laskowska, ,,Przepalony trądem". Utrata wartości jako stygmat chorego w Trądzie Grahama Greene'a - dr Zbigniew Głowala (PPWSZ w Nowym Targu).

Z kolei w Łopusznej w "Tischnerówce" prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz wygłosił wykład zatytułowany: Człowiek – Nauka- Prawda.

Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa portretów ks. prof. Józefa Tischnera autorstwa Mariana Gromady z Ostrowska oraz muzyczne występy (recital pt. Muzyka gór).

opr. s/ zdj. Łukasz Sowiński

źródło: podhale24

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl