Kopalnia
Rozmaitości
Wtorek, 27 lutego 2018 21:36

Władze Wadowic podsumowały rok 2017 i zdradziły plany na 2018

W wadowickim magistracie odbyła się dziś konferencja, na której podsumowano działania inwestycyjne oraz przedstawiono plany na najbliższy rok.
Konferencje rozpoczął Burmistrz Mateusz Klinowski, który podkreślił, że po trzech latach jego rządów gmina odniosła sukces. Wraz z urzędnikami, którzy mimo młodego wieku 30-40 lat, bez doświadczenia samorządowego odnaleźli się w nim doskonale i wraz z nim skutecznie zarządzają gminą Wadowice osiągając bardzo dobre wyniki.

Małe miasta mogą być miastami sukcesu, w których można realizować marzenia o dobrym i skutecznym samorządzie - podsumował włodarz miasta, który na konferencji wystąpił w towarzystwie Wiceburmistrzyni Ewy Całus, Kierownika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Pawła Polaka oraz Ekodoradcy Szymona Lukaja.

Przypomniano, że w rankingu gmin Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Wadowice dokonały ogromnego skoku - z miejsca 55. na 17. w ciągu trzech ostatnich lat, wyprzedzając 162 konkurentów z województwa i zyskując rangę niekwestionowanego lidera powiatu. Jest to o tyle ważne, że właśnie w jakości życia mieszkańców Burmistrz Klinowski upatruje możliwości "konkurencji" z dużymi ośrodkami skupiających biznes czy przemysł. Wadowice mają być miejscem przyjaznym, lubianym i dobrym do życia. Stąd walka o czyste powietrze, nowe rozwiązania komunikacyjne i inwestycje w obiekty sportowe, komendę powiatową Policji czy miejsca do organizowania imprez.

O tym co już udało się zrobić i o tym, na co już pozyskano środki i będzie realizowane w tym roku mówił Paweł Polak.

W minionym roku zrealizowano inwestycje w dziewięciu szkołach podstawowych w Wadowicach i okolicznych gminach. Wśród nich były m.in. kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5, modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni i adaptacja Szkoły Podstawowej w Kleczy Zarąbkach.

Rekordowy rok odnotowano w odniesieniu do inwestycji drogowych. Do użytku zostało oddanych ponad 8,5 km wyremontowanych dróg oraz niemal pół kilometra chodników. Gmina zadbała również o oświetlenie przy drogach, na które przeznaczyła ponad 291 tysięcy złotych.

W planach inwestycyjnych na najbliższe lata znajduje się między innymi projekt Wrota Beskidu Małego, dotyczący budowy oraz przebudowy infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego. W parku powstanie zarówno strefa sportu, jak i rekreacji ruchowej, inwestycja przewiduję budowę placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz strefy ścianek boulderowych. Przyznana kwota dofinansowania na ten cel to blisko 3,5 mln złotych. Planowana jest także przebudowa ważnych dla miasta ulic – Chopina i Legionów, gdzie powstaną nowe parkingi i ciąg pieszo – rowerowy.

Niezwykle ważną kwestią jest projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, którego głównym zadaniem jest budowa kanalizacji w miejscowości Klecza. Całkowita wartość projektu to aż 44 mln złotych, z czego 23 mln złotych to środki unijne, pozyskane przez Wadowickie Wodociągi. Inwestycja pozwoli na podłączenie do kanalizacji ok. 550 budynków.

Najważniejszą z punktu widzenia strategicznego inwestycją będzie przebudowa systemu komunikacji na terenie miasta, obejmująca stworzenie strefy Park&Ride i nowoczesnego węzła przesiadkowego. Wadowice otrzymały ponad 13 mln dofinansowania na realizację tego projektu. Od roku 2016 na terenie Wadowic kursuje bezpłatna komunikacja miejska, służąca zarówno mieszkańcom jak i turystom która tylko w styczniu przewiozła 13 tysięcy pasażerów.

Szymon Lukaj, ekodoradca w wadowickim magistracie przestawił problem zanieczyszczonego powietrza oraz dokonania i plany w tym zakresie.

W roku ubiegłym pozyskano ponad 4 miliony złotych na wymianę pieców. Udało się już wymienić 125 starych kotłów węglowych, a do 2020 r. ma zostać wymienionych jeszcze 345 kopciuchów. W ramach walki ze smogiem strażnicy miejscy regularnie kontrolują spalanie na poszczególnych posesjach. Gmina bierze również udział w programach związanych z dotacjami na odnawialne źródła energii oraz w szeregu działań z zakresu walki ze smogiem, między innymi sukcesywnym instalowaniu w gminnych przedszkolach i szkołach tzw. oczyszczaczy powietrza.


materiały prasowe, oprac wo.
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl