Rozmaitości
Sobota, 5 kwietnia 2014 20:42

Wielkanocne baranki Caritas na dom dla niepełnosprawnych

Ponad 52 tysiące cukrowych baranków trafiło do parafii archidiecezji krakowskiej w ramach Wielkanocnego Dzieła Caritas. W ubiegłym roku akcja miała na celu pomoc w sfinansowaniu budowy domu dla niepełnosprawnych w Spytkowicach. W tym roku Caritas zbiera środki na wyposażenie domu.
Ośrodek w Spytkowicach to inicjatywa Tadeusza i Eugenii Góreckich, mieszkających w USA, którzy postanowili przekazać krakowskiej Caritas swoją ojcowiznę na dom dla osób niepełnosprawnych. - Widzieliśmy, że takie osoby są w Spytkowicach i okolicy, ale siedzą w domach, bo nie mają dokąd pójść - tłumaczyła decyzję Eugenia Górecka podczas pobytu w Polsce w 2012 r.

W ubiegłym roku dom został wybudowany. W dwukondygnacyjnym budynku na parterze znajduje się 7 sal przeznaczonych na warsztat terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, pomieszczenia sanitarne i socjalne oraz gabinety lekarsko - pielęgniarski i psychologa. Na poddaszu mieszczą się trzy pokoje mieszkalne dla osób niepełnosprawnych z pełnymi węzłami sanitarnymi. To miejsce na internat dla osób z dalszych miejscowości, które mogłyby tu mieszkać w ciągu tygodnia i wracać na sobotę i niedzielę do swoich rodzinnych domów. Powierzchnia użytkowa domu wynosi ponad 618 m2. Na inwestycję wartą około 2 mln zł udało się uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego ponad 800 000 zł. Pozostałe środki Caritas

O potrzebie budowy domu dla osób niepełnosprawnych w Spytkowicach wypowiedziało się pozytywnie Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Na ogłoszenie o naborze do powstającego ośrodka zgłosiło się 50 osób. Wcześniej planowane było 30 miejsc. Starostwo zaproponowało, by powiększyć ilość miejsc w planowanym Warsztacie Terapii Zajęciowej, który ruszy jeszcze w tym roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka dziennego pobytu. Zajęcia odbywają się w grupach warsztatowych pięć dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie. Celem terapii zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, czyli umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia osoby niepełnosprawnej w środowisku - w miarę jej możliwości. Główny nacisk w terapii położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach tematycznych. Najczęściej są to pracownie: krawiecko - dziewiarska, gospodarstwa domowego, plastyczna, ogrodnicza, stolarska, rzemiosł różnych, muzyczna. Odbywają się także zajęcia rehabilitacyjne. Indywidualne plany pracy dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników i włączone w program rehabilitacji leczniczej i społecznej. Organizowane są też zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku.

opr. s/

źródło: Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl