WSB
Rozmaitości
Wtorek, 3 marca 2015 14:27

VII. Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim

VII. Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim ma na celu popularyzację modelarstwa kartonowego wśród dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, kształtowanie zdolności manualnych, politechnicznych, wyobraźni przestrzennej, dokładności i systematyki w pracy.
Konkurs odbędzie się w dniach 10–12 kwietnia 2015 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury, 32-600 Oświęcim ul. Śniadeckiego 24.

Program konkursu:
10.04.2015 godz. 16:00–20:00 przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie
11.04.2015 godz. 10:00–16:00 przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie, spotkania modelarskie, kawiarenka, przygotowanie wystawy
11.04.2015 godz. 16:00 ocena modeli biorących udział w konkursie
12.04.2015 godz. 9:00–15:00 zwiedzanie wystawy, spotkania modelarskie, kawiarenka, wystawa makiety kolejowej, wystawa starego sprzętu RTV
12.04.2015 godz. 14:00 uroczyste zakończenie konkursu wraz z rozdaniem nagród

Imprezy towarzyszące:
-wystawa makiety kolejowej H0 - Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych "Piętrusek"
-wystawa starego sprzętu RTV oraz elementów kolejowych

Klasyfikacja modeli:
Modele oceniane będą tylko w klasie Standard. Poza oceną konkursową mile widziane modele waloryzowane (przewidziane nagrody specjalne)

Grupy wiekowe:
-do 13 lat (włącznie) - młodzik (M) - liczy się rok urodzenia
-14–18 lat - junior (J)
-powyżej 18 lat – senior (S)

Klasy modeli:
-statki, okręty (MP)
-żaglowce (MŻ)
-samoloty jednosilnikowe śmigłowe (S1)
-samoloty wielosilnikowe śmigłowe oraz śmigłowce (S2)
-odrzutowce (S3)
-pojazdy kołowe, szynowe (PK)
-pojazdy gąsienicowe (PG)
-artyleria (MA)
-budowle (MB)
-budowle kolejowe (MK)
-figurki (MF)
-rakiety (MR)

Postanowienia ogólne:
1.W konkursie mogą wziąć udział modelarze indywidualni, modelarnie, kluby modelarskie.
2.Wystawiane modele mogą pochodzić z wycinanek polskich i zagranicznych.
3.Mile widziane modele wystawiane po raz pierwszy.
4.W przypadku wątpliwości, co do autorstwa zgłoszonego modelu organizatorzy przewidują rozmowy wyjaśniające z zawodnikiem.
5.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 4 modele - nie więcej niż dwa w danej klasie.
6.Modele dostarczone są i odbierane na koszt własny uczestnika.
7.Organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom konkursu.

Zasady oceny i nagrody:
1.Oceny modeli dokona komisja powołana przez organizatorów według zasad ustalonych przez komisję.
2.W grupie wiekowej młodzik trzy pierwsze miejsca w każdej klasie nagradzane są dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
3.W grupie wiekowej junior trzy pierwsze miejsca w każdej klasie nagradzane są dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
4.W grupie wiekowej senior trzy pierwsze miejsca w każdej klasie nagradzane są dyplomami.
5.Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.
6.Organizatorzy przewidują Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim za najlepiej wykonany model konkursu oraz nagrody specjalne w poszczególnych grupach wiekowych.

Uwaga! Wyniki ogłoszone przez komisję są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

Szczegółowe informacje o konkursie uzyskać można:
(33) 842-48-71, 697 734-567 Dariusz Pawlica
(33) 842-23-86 Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu ul. Olszewskiego 2a, www.mg2oswiecim.pl
(33) 842-42-64 Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu ul. Olszewskiego 1, www.mdkoswiecim.pl

Organizatorzy:
- Urząd Miasta Oświęcim
- Oświęcimskie Centrum Kultury
- Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
- Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu
- Stowarzyszenie Pomocy Szkół Małopolska
- Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych „Piętrusek”

/ab

źródło: mat. prasowe

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl