Golemo
Rozmaitości
Czwartek, 16 marca 2017 20:01

Uczennice z Grybowa najlepsze w Małopolsce!

Już po raz trzeci ekonomiści z Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie okazali się najlepsi w Małopolsce w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Po laury sięgnęły: Izabela Grzesiak, Julita Forczek i Paulina Migacz - uczennice w zawodzie technik ekonomista.
- Gratuluję tak dużej wiedzy – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Jestem dumny z uczniów naszej szkoły, którzy regularnie podnoszą swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę. Dziękuję także Justynie Serafin, nauczycielce, która od wielu lat przygotowuje olimpijczyków i uczestników konkursów.

Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie bierze udział w projekcie edukacyjnym dla szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS”. Celem programu jest kształtowanie świadomości młodzieży o ubezpieczeniach społecznych. Młodzi uczą się też zasad solidaryzmu społecznego i praktycznej wiedzy niezbędnej przyszłym przedsiębiorcom.

- Zwieńczeniem udziału w „Lekcjach z ZUS” w poprzednich latach było uczestnictwo w konkursie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, a w tym roku uczestnictwo w olimpiadzie pod tym samym tytułem – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. - Przez trzy kolejne lata szkoła zajmowała pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie konkursu i olimpiady, co jest równoznaczne z reprezentowaniem województwa małopolskiego na etapie centralnym w Warszawie.

W pierwszej edycji konkursu (2015 r.), uczniowie zajęli III miejsce w kraju, w roku 2016 zostali laureatami.

- Przed nami kolejny finał, który odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku w Centrali ZUS w Warszawie – mówi dyrektor ZSZ w Grybowie Lesław Tarasek. - Małopolskę będą reprezentowały: Izabela Grzesiak, Julita Forczek i Paulina Migacz - uczennice w zawodzie technik ekonomista.

W etapie wojewódzkim rywalizowało ze sobą 19 najlepszych placówek wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Uczestnicy odpowiadali na 25 pytań wielokrotnego wyboru z całego zakresu polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, począwszy od zasiłków rodzicielskich, przez chorobowe po system emerytalny i zasady rozliczeń składkowych. W tym roku o rozstrzygnięciu II etapu, przy równej ilości zdobytych punktów przez trzy pierwsze zespoły, zadecydował czas rozwiązywania testu.

- Ten kolejny sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania opiekuna przygotowującego uczniów do olimpiady, którym jest Justyna Serafin - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych – mówi dyrektor Lesław Tarasek. – Wysoka lokata świadczy o tym, że ekonomiści z Grybowa mogą z powodzeniem konkurować ze swymi rówieśnikami z województwa pokonując kolejny raz renomowane szkoły krakowskie i nowosądeckie.

Potwierdzeniem tego jest zdobycie przez uczniów I i III miejsca w Konkursie Wiedzy z Rachunkowości i Finansów Jednostek Gospodarczych, który odbył się w Stowarzyszeniu Księgowych w Krakowie. Również do tego konkursu od lat uczniów przygotowuje Justyna Serafin.

olsz/

źródło: Biuro Prasowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl