Rozmaitości
Piątek, 1 lipca 2016 13:56

Twoja droga do zdrowia w Wierzchosławicach

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczyna realizację projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do Zdrowia” . Jego celem jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej 100 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte wsparciem. Będą to głównie seniorzy w wieku ponad 65 lat. Chodzi o mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego oraz samego Tarnowa.
Zaplanowane działania będą obejmować przygotowanie uczestników programu oraz ich opiekunów do kontynuacji opieki i do życia z niepełnosprawnością. Do 30.11.2016 w Wierzchosławicach, na piętrze tamtejszego Ośrodka Zdrowia, utworzony zostanie Dzienny Dom Opieki Medycznej. Będzie on działał zgodnie z wymaganiami tak zwanego standardu pierwszego. Od 1 grudnia 2016 r. do końca maja 2018 r. DDOM będzie świadczył usługi prozdrowotne na bazie 15 miejsc opieki nad osobami zależnymi. Większość uczestników projektu – 60 osób – będą stanowić kobiety. Osoby te - pod opieką specjalistów: lekarza geriatry, pielęgniarek, terapeuty zajęciowego, psychologa, psychoterapeuty, lekarza rehabilitanta, fizjoterapeuty, dietetyka i logopedy – uczestniczyć będą w zajęciach odbywających się w tygodniu od rana do godzin popołudniowych. Prócz utworzenia 15 miejsc opieki nad osobami zależnymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej rezultatem realizacji programu będzie także odpowiednie przygotowanie uczestników do samoopieki oraz do życia z własną niepełnosprawnością. Udział specjalistów pomoże ponadto w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym u opiekunów osób niesamodzielnych. Warunki realizacji zadania będą na bieżąco monitorowane. Analiza opinii uczestników projektu lub ich opiekunów pozwoli na wyciąganie wniosków, dotyczących planowania kolejnych działań tego typu w przyszłości.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstanie pod adresem Wierzchosławice 39B. Nabór do projektu zostanie uruchomiony 02.11.2016r. Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz regulamin DDOM, w tym formularze zgłoszeniowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Zdrowia Tuchów www.czt.com.pl.

źródło: materiał prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl