Golemo
Rozmaitości
Czwartek, 4 lipca 2013 22:33

Trwa Zlot Harcerzy w Zakopanem (zdjęcia)

ZAKOPANE. Do W 7 lipca na terenie Górnej Równi Krupowej trwać będzie zlot z okazji Stulecia Harcerstwa w Zakopanem. Poniżej - historia skautingu pod Tatrami oraz zdjęcia z jednego z wieczornych spotkań harcerzy przy ognisku.
"Gdy patrzymy na wielkość i rozmach tej imprezy w naszych głowach zrodzić się może jedno pytanie – dlaczego Zakopane? Żeby na nie odpowiedzieć, należy sięgnąć do samych początków polskiego skautingu, który rodził się właśnie na terenach południa naszego kraju.

Początki harcerstwa sięgają jeszcze okresu końca zaborów. Rozwijało się ono szczególnie tutaj – na Podhalu – ze względu na stosunkowo duże prawa i wolność Polaków w zaborze austriackim. Harcerstwo pod Tatrami swymi początkami sięga współpracy z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół. Poprzez tę owocną symbiozę w 1913 roku powstała z inicjatywy Karola Pawlusia pierwsza drużyna harcerska w Zakopanem, a on sam został prekursorem harcerstwa pod Tatrami. Kolejne drużyny zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu, a ich działalność była skupiona głównie na pomocy społeczności lokalnej, udziale w uroczystościach, nauce strzelania i udzielania pierwszej pomocy. Wielki w tym udział mieli prekursorzy całego polskiego harcerstwa – Andrzej i Olga Małkowscy.

Po powstaniu w 1913 ruchu skautowego w Zakopanem, Małkowscy wzięli udział w zlocie skautów w Londynie, a po powrocie zdecydowali się pozostać w Zakopanem ze względu na stan zdrowotny Olgi. To była kluczowa decyzja, która zaważyła o przyszłości zakopiańskiego harcerstwa. Warunki górskie ukierunkowały harcerstwo w stronę wędrówek, wieczornych ognisk, krajoznawstwa, przyrodoznawstwa i sprawności fizycznej. Młodzi chłopcy i dziewczęta byli zachwyceni nowym wymiarem zabawy i przeżyć, co rusz kolejni zapisywali się w szeregi drużyn podhalańskich.
Niedługo później w latach 1914-1918, podczas I wojny światowej większość harcerzy wzięła czynny udział w walkach. Harcerze pomagali na trasach przeładunkowych, udzielali pomocy, organizowali punkty wypoczynkowe i jadalniane. Niestety – wielu harcerzy poległo w walkach.

W latach późniejszych z mniejszymi lub większymi przerwami harcerstwo w Zakopanem funkcjonowało przez cały czas aż do dzisiaj. Duży wpływ miała na to przede wszystkim Olga Małkowska, która do swej śmierci (1979 rok) zajmowała się działalnością skautowską na Podhalu. Wielu starszych mieszkańców miasta pamięta ją nawet z własnych wspomnień.
Tak wyglądały początki harcerstwa w Zakopanem i na Podhalu. Ważne, by je wspominać i o nich pamiętać. Zlot na Stulecia Harcerstwa w Zakopanem jest wspaniałą okazją, by ujrzeć owoce pracy zakopiańskich instruktorów, którzy przez 100 lat tworzyli fundamenty obecnego harcerstwa".

Phm Piotr Korczak, Szef Biura Prasowego Zlotu
TdP
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl