" /> Szkoły ponadgimnazjalne w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej • malopolskaonline.pl
Rozmaitości
Poniedziałek, 26 stycznia 2015 00:58

Szkoły ponadgimnazjalne w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej

"Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z regionu będą uczestniczyć w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna, którego celem jest przekazywanie uczniom tych placówek wiedzy i osiągnięć uczelni przy wykorzystaniu internetu" - zapowiedział marszałek.
Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada współpracę wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi, polegającą na przekazywaniu wiedzy oraz przybliżaniu uczniom osiągnięć naukowych uczelni przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

W ramach projektu małopolskie szkoły i uczelnie będą wyposażane w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, jak też prowadzenie zajęć online w technikach i liceach. Specjalna platforma multimedialna umożliwia prowadzenie wirtualnych zajęć, prowadzenie wspólnych projektów i badań przez uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne.

opr.s/

źródło: TvPInfo

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl