Rozmaitości
Piątek, 7 marca 2014 12:26

Straż Graniczna zatrzymała kilku Ukraińców

W Siewierzu i Chyżnem zatrzymano trzech obywateli Ukrainy – dwóch z nich nie posiadało dokumentów uprawniających do pobytu na terenie naszego kraju, a trzeci figurował w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich trzech dni zatrzymali w sumie pięciu obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Australii, którzy naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach.
Kolejnych trzech cudzoziemców – obywatela Australii i dwóch obywateli Ukrainy – zatrzymano w Tarnowie i Krakowie, w wyniku przeprowadzonych kontroli legalności pobytu. Oni również naruszyli obowiązujące w naszym kraju przepisy: obywatel Australii przeterminował w Polsce pobyt o 15 dni, natomiast obywatele Ukrainy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium RP.

Za naruszenie przepisów ustawy o cudzoziemcach pięciu zatrzymanych otrzymało decyzje nakazujące opuszczenie Polski, a w stosunku do jednego obcokrajowca Straż Graniczna wystąpi do wojewody z wnioskiem o wydalenie z RP.

s/ zdj. Michał Bachulski

źródło: Straż Graniczna

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl