Rozmaitości
Niedziela, 15 grudnia 2013 12:20

Strategia rozwoju Szczawnicy: Turyści najbardziej cenią sobie walory krajobrazowe pienińskiego uzdrowiska.

SZCZAWNICA. W sali konferencyjnej hotelu OHP „Jarmuta”. odbyła się pierwsza konsultacja społeczna dotycząca strategii rozwoju miasta na lata 2014 – 2020 zorganizowana przez samorząd lokalny, w którym udział wzięli mieszkańcy, radni, sołtysi, przedstawiciele branży turystycznej i hotelowej, Pienińskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Krościenko, PKL, PTTK, Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajec i Straż Miejska.
Spotkanie prowadził Grzegorz Godziek reprezentujący firmę ProRegio, który podsumował strategię rozwoju miasta prowadzoną w latach 2006 - 2013 i omówił wyniki ankiety przeprowadzonej latem 2013 roku wśród turystów odwiedzających Szczawnicę.

W badaniu zadano 19 pytań. Zwrot wyniósł 248 ankiet, co jak twierdzi Grzegorz Godziek – jest wynikiem bardzo dobrym, dostarczającym ogromną ilość materiału do dalszych badań. Najważniejszymi powodami przyjazdu turystów do Szczawnicy są: wypoczynek i rekreacja, turystyka aktywna i zwiedzanie najważniejszych miejsc. Kuracja uzdrowiskowa zajęła dość odległe miejsce. Przyczyną może być nadal brak w szerszym zakresie świadczonych usług lecznictwa uzdrowiskowego (brak Zakładu Przyrodoleczniczego, jego budowa jest ujęta w strategii rozwoju małopolski 2014-2020) pomimo, że przez ostatnie 8 lat nastąpił znaczny rozwój infrastruktury uzdrowiskowej.

W ocenie infrastruktury najwyżej oceniono parki i deptaki, bazę noclegową i trasy pieszo rowerowe. Najgorzej wypadły: sieć bankomatów, parkingi, dostęp do Internetu oraz przystani autobusowe. Respondenci wysoko ocenili jakość świadczonych usług w zakresie: bazy noclegowej, gościnności, czystości i estetyki, gastronomi i atmosfery uzdrowiskowej. Skarżyli się na zły transport do regionu, bankowość, brak rozrywki nocą. Interesująco wypadły badania dotyczące pozytywnych i negatywnych skojarzeń ze Szczawnicą. Najwyżej oceniono walory krajoznawcze, ciszę i spokój, walory uzdrowiskowe, zadbaną infrastrukturę i gościnność. Negatywnie kojarzą się ze Szczawnicą zanieczyszczone powietrze i nieatrakcyjna zabudowa.

- Aby zapobiec zanieczyszczeniu powietrza miasto przystąpiło do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej –twierdził burmistrz Grzegorz Niezgoda. Goście odwiedzający Szczawnicę najchętniej wybraliby się do pobliskiego Czerwonego Klasztoru, Niedzicy, Czorsztyna i Krościenka, a najbardziej godnych polecenia atrakcji wymienili spływ Dunajcem, Pieniński Park Narodowy, wąwóz Homole w Jaworkach, parki i promenady i stację narciarską Palenica.

Na pytanie czego najbardziej brakuje w Szczawnicy – większość respondentów odpowiedziała – basenów geotermalnych (red. nie mogą one powstać z powodu braku gorących źródeł, badania naukowe dowodzą, że tam gdzie występują źródła wód mineralnych, nie występują zjawiska geotermalne), oferty kulturalnej i dobrego oznakowania turystycznego. Jako głównych wykonawców poprawy oznakowania turystycznego na szlakach wskazano PTTK i PPN.

Okazuje się, że goście najczęściej korzystają z noclegów na kwaterach prywatnych (51%), pensjonatów (15%) i sanatoriów (13%). A dominująca grupą przyjezdnych są osoby w wieku 45-54, dalej 25-34, 35-44, 55-65, 19-24, powyżej 65, a najmniej przyjeżdża osób poniżej 19 lat (2%).

Największa liczba osób odwiedzających Szczawnicę pochodzi z województwa mazowieckiego (20%), małopolskiego (16.19%) i śląskiego (14,29%). Najmniej odwiedzają Szczawnicę turyści z województw: podkarpackiego, kujawsko – pomorskiego i lubuskiego. To sygnał, aby większy nacisk wykazano na wysyłanie ofert turystycznych w te odległe od Szczawnicy województwa, jednocześnie nie zapominać i troszczyć się o te, które już są nią objęte.

Jak należy skutecznie promować Szczawnicę, aby odnosiło to pozytywny skutek, badania wykazały, że nie koniecznie przez udział w targach turystycznych, bowiem respondenci tę formę uznali nie za bardzo skuteczną. Targi turystyczne oscylują pomiędzy 0 – 1 %. Natomiast najskuteczniejszym sposobem promocji jest informacja podana w Internecie (49%), dalej – rodzina, znajomi (29%), wydawnictwa turystyczne (10%), TV (5%), radio, prasa, katalogi biur podróży (1%).

W planach strategii rozwoju miasta jest zapisanych szereg inwestycji w celu poprawy infrastruktury turystycznej, wiele z nich jest jeszcze w fazie przygotowań i konsultacji, bowiem trudność polega na przyjęciu dobrych rozwiązań nie godzących w środowisko naturalne dla tego obszaru Pienin. Chodzi o wyciągi narciarskie na Durbaszkę i z Szafranówki w stronę Dunajca.

Jeden z dyskutantów zwrócił się do władz miasta aby przy nazwie Szczawnica dopisać „Zdrój”, jak jest to w większości polskich uzdrowisk. Sekretarz Tomasz Hurkała wyjaśnił, że aby tak się stało trzeba by było przeprowadzić całą procedurę administracyjną, jak miało to miejsce w przypadku nazwania Jaworek i Szlachtowej wsiami.

Burmistrz Grzegorz Niezgoda odnosząc się do tej propozycji stwierdził, iż taki krok byłby pewnego rodzaju zaszufladkowaniem Szczawnicy, jako miejscowości typowo uzdrowiskowej, mniej turystycznej i rekreacyjnej. – Nie ma jednak przeciwwskazań do tego, by używać tej nazwy symbolicznie– mówił odnosząc się do tej jakże ważnej sprawy burmistrz.

Podobne konsultacje z mieszkańcami Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek odbędą się 2014 r.

Tekst i zdjęcia Stanisław Zachwieja
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl