Rozmaitości
Środa, 6 marca 2013 13:55

Sprawiedliwość dla rozwoju - szanse i wyzwania dla sektora MŚP

W Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie odbyła się dyskusja panelowa dotycząca działalności sektora MŚP w kontekście uregulowań prawnych z udziałem przedstawicieli rządu oraz małopolskich przedsiębiorców.
- Głównym celem projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości było i jest uporządkowanie polskiego prawa. Zwłaszcza w dobie kryzysu generowanie ładu w systemie prawnym ma niezwykłe znaczenie dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział na wstępnie dr Piotr Dardziński, szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekty te, skupiły się zawłaszcza na trzech obszarach ważnych dla sektora MŚP w kontekście wymiaru sprawiedliwości: na ułatwieniach zakładania działalności gospodarczej, na sposobach ograniczających ryzyko wynikające z nierzetelności partnerów biznesowych oraz ułatwieniach związanych z ulokowaniem środków po likwidacji firmy. Dr Dardziński podkreślił także rolę ministerstwa w obszarze informatyzacji wymiaru sprawiedliwości np. poprzez zintegrowanie rejestrów KRS i KRK czy stworzenie e-sądów.

Następnie, głos w dyskusji zabrała Agnieszka Libura, dyrektor Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, która przedstawiła uczestnikom spotkania sytuację polskich przedstawicieli biznesu w kontekście międzynarodowym. Podkreśliła, że dzięki zmianom w polskim prawodawstwie Polska, według Banku Światowego, jest postrzegana jako stabilny partner biznesowy i gospodarczy. Dodała jednak, że jest jeszcze wiele obszarów do poprawy, których diagnozie służą m.in. tego typu spotkania, gdzie przedstawiciele rządu oraz przedsiębiorców mają okazję do dyskusji i wymiany poglądów.

Mariusz Borowiec, wiceprezes Zarządu oraz założyciel SATUS Venture powiedział o wyzwaniach stojących przed polskimi innowacyjnymi spółkami i zmianach wynikających z potrzeb rynkowych. Temat innowacyjności okazał się bardzo interesujący dla zgromadzonych przedstawicieli małopolskich przedsiębiorców i stał się jednym z głównych tematów dyskusji. Został on także rozwinięty przez o Elżbietę Achinger, posłankę PO i członkini Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która opowiedziała o działalności komisji. Przedstawiciel środowiska przedsiębiorców Wiesław Pióro, Dyrektor Marketingu w firmie Wiśniowski, poinformował o problemach firm z sektora MŚP związanych z polskim prawodawstwem, a także o sukcesach jakie może odnieść polska firma na rynku międzynarodowym.

Dyskusja panelowa „Sprawiedliwość dla rozwoju- szanse i wyzwania dla sektora MŚP”, to spotkanie po raz pierwszy zorganizowane przez Uczelnię w partnerstwie zarówno z agendami rządowymi jaki i instytucjami zrzeszającymi pracodawców oraz przedsiębiorcami z regionu. – Mamy gorącą nadzieję, że właśnie dzięki takim inicjatywom będziemy mogli nie tylko stworzyć przestrzeń od wymiany opinii i poglądów na istotne tematy związane z przedsiębiorczością w naszym regionie, ale także wsłuchać się w potrzeby przedsiębiorców. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu będziemy w stanie tworzyć jeszcze bardziej odpowiadające wymogom rynku pracy kierunki i specjalności- mówi gospodarz spotkania oraz moderator poniedziałkowej dyskusji, dr Błażej Sajduk, Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.

opr. s/

źródło: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl