Golemo
Rozmaitości
Czwartek, 27 czerwca 2013 21:18

Spotkanie w sprawie zatrudniania pracowników Straży Granicznej w Państwowej Straży Pożarnej

We wtorek odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Straży Granicznej gen bryg. SG Dominika Tracza z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem w związku z możliwością zatrudniania pracowników cywilnych SG w Państwowej Straży Pożarnej.
W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Marek Borkowski wraz z przedstawicielami kadry kierowniczej SG oraz Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski wraz z komendantami jednostek terenowych PSP.

Omówiono realizację porozumienia z dnia 30 listopada 2012 r. zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej, a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej - o współpracy w zakresie przenoszenia i zatrudniania pracowników w latach 2013-2014. Przedstawione zostały także plany i propozycje zagospodarowania infrastruktury Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Ustalono, że propozycje zagospodarowania przez PSP obiektów po zniesionych oddziałach SG zostaną przedstawione Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Komendant Główny PSP odniósł się do sytuacji pracowników zatrudnionych dotychczas w likwidownaych w wyniku reorganizacji SG oddziałach Straży Granicznej i wyraził chęć zatrudnienia wszystkich deklarujących zamiar kontynuowania pracy w strukturach resortu spraw wewnętrznych. Zapewnił ponadto, że PSP postara się, aby oferowane miejsca pracy były możliwie blisko miejsc zamieszkania pracowników.

opr. s/ zdj. Milena Podgórska (KGSG)

źródło: KGSG

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl