Rozmaitości
Czwartek, 20 września 2018 11:00

Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu zaprasza uczniów na bezpłatne kursy zawodowe (reklama)

Dostępne kursy do wyboru:
- Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

- Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie

- Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

- Kurs spawania metodą MAG
- Kurs obsługi wózków jezdniowych
Kryteria ogólne rekrutacji:

- Status ucznia technikum w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia

- Status ucznia szkoły branżowej pierwszego stopnia w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w Subregionie Małopolska Zachodnia

Kryteria preferencyjne rekrutacji:

- Status ucznia Salezjańskiej Publicznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Oświęcimiu

- Status ucznia Salezjańskiego Publicznego Technikum w Oświęcimiu

- Jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację

- Jak najwyższa ocena zachowania

- Jak najwyższa klasa technikum / szkoły branżowej

- Płeć żeńska

- Nie skorzystanie z żadnej formy wsparcia lub skorzystanie z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji oraz dokumentacją programową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.salezjanie.edu.pl w zakładce SCKZ oraz w biurze projektu: Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, przy ulicy Jagiełły 10, tel. 33 844 34 64 wew. 182, e-mail: salezjanie.projekty@gmail.com


Formularze zgłoszeniowe należy składać do 1 października 2018 roku

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl