Rozmaitości
Wtorek, 7 czerwca 2016 14:49

Ruszył przetarg na budowę kładek w Głogoczowie i Jaworniku

Firmy zainteresowane budową dwóch kładek nad „zakopianką” mogą składać swoje oferty.
Do 21 czerwca 2016 r. firmy mogą składać oferty do przetargu na budowę dwóch kładek dla pieszych, nad drogą krajową nr 7 ( Zakopianką ) w Głogoczowie i Jaworniku, przy czym jeden wykonawca może składać ofertę na jeden obiekt. Obiekty powstaną w ramach programu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim”. O bezpieczne przechodzenie przez ruchliwą drogę w tych miejscach zabiegali mieszkańcy i samorządowcy.

Kładka w Głogoczowie, w km 684+720, o rozpiętości teoretycznej ( odległości pomiędzy podporami ) 43,34 m będzie miała 71,25 m długości i 10,50 m szerokości całkowitej. Konstrukcję nośną stanowił będzie łuk stalowy. Do łuku w dwóch miejscach, w części środkowej podwieszony zostanie pomost. Oprócz schodów zaprojektowano po obydwu stronach windy, które umożliwią wszystkim osobom przejście kładką na drugą stronę drogi.

Oprócz budowy kładki inwestycja obejmuje:
- budowę dojść do kładki wraz z poboczami; odwodnienia liniowego; umocnienia skarpy; bariery ochronnej; kanalizacji deszczowej w zakresie: odwodnienie kładki oraz terenu przyległego; sieci elektroenergetycznych; stacji transformatorowej i instalację monitoringu
- rozbiórkę sieci elektroenergetyczne;
- przebudowę sieci teletechnicznej (linia napowietrzna), (linia kablowa), (zabezpieczenie rurą ochronną).

Kładka w Jaworniku, w km 691+220, o rozpiętości teoretycznej 41 m i długości całkowitej 57,97m i szerokości całkowitej 9,32 m i konstrukcji belkowej oprócz schodów także miała będzie windy po obydwu stronach. Ustrój nośny obiektu stanowić będą dwie blachownice stalowe o wysokości 160 cm a pomost płyta żelbetowa umieszczona pomiędzy blachownicami.

Oprócz budowy kładki inwestycja obejmuje:
- budowę dojść do kładki wraz z poboczami; odwodnienia liniowego i powierzchniowego; kanalizacji deszczowej ; drogi dojazdowej; sieci elektroenergetycznych; linii kablowych
- rozbiórkę istniejących ogrodzeń znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;
- przebudowę drogi serwisowej; sieci elektroenergetycznych NN , linii napowietrznej; sieci teletechnicznej i budowę stacji transformatorowej napowietrznej.

GDDKiA oczekuje, że każda z kładek zrealizowana zostanie w ciągu maksymalnie 423 dni, a najchętniej w ciągu 360 dni od daty podpisania umowy.

- Kładki są tak zaprojektowane, aby ich konstrukcje były łatwe w montażu i technologia robót prosta w realizacji, przy zminimalizowaniu utrudnień dla użytkowników drogi krajowej nr 7 - podkreśla Iwona Mikrut z GDDKiA.

opr.s/ na zdj. Głogoczów

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl