Rozmaitości
Piątek, 23 lutego 2018 18:30

Rozmowy dotyczące uruchomienia połączeń transgranicznych na Słowację

Uruchomienie pierwszego transgranicznego połączenia autobusowego pomiędzy Polską a Słowacją, nowelizacja słowackiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, współpraca w walce ze smogiem, a także podsumowanie dotychczasowych wspólnych inicjatyw – to główne tematy spotkania Grzegorza Lipca z zarządu województwa z przewodniczącą Samorządowego Kraju Żylińskiego – Eriką Jurinovą. Dzięki zaangażowaniu obu stron już latem pierwsi turyści będą mogli swobodnie, kilka razy na dobę dotrzeć autobusem na Słowację i z powrotem.
- Rozmowy, które odbyły się w Trstenie są kolejnym krokiem przybliżającym nasze kraje do tej długo wyczekiwanej, atrakcyjnej dla turystów inicjatywy. Uruchomienie połączeń autobusowych z całą pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w sezonach urlopowych. Razem ze stroną słowacką mamy jasno określony cel do którego dążymy – chcemy stworzyć stałą, spójną sieć połączeń transgranicznych pomiędzy Polską i Słowacją – mówił Grzegorz Lipiec z zarządu województwa po spotkaniu z przedstawicielami Samorządowego Kraju Żylińskiego. - Nie byłoby to jednak możliwe gdyby nie starania Samorządu Województwa Małopolskiego, powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego, miasta Zakopane oraz gmin Kościelisko i Czarny Dunajec – kontynuował.

Podczas wizyty w Trstenie poruszono temat słowackiej ustawy o transporcie zbiorowym, w której ma się pojawić zapis o możliwości otwierania i finansowania autobusowych połączeń transgranicznych do krajów sąsiednich, w tym do Polski. Ustawa była punktem wyjścia do omówienia szczegółów dotyczących zaplanowanego na lipiec 2018 pierwszego transgranicznego połączenia autobusowego pomiędzy Polską i Słowacją. Podczas rozmowy strona słowacka zadeklarowała podjęcie niezbędnych działań formalnych w celu uruchomienia połączeń w strefie transgranicznej na linii Zakopane – Sucha Hora, na którą już latem mają wyruszyć pierwsze autobusy.

Rozmowa Grzegorza Lipca z przedstawicielami Samorządowego Kraju Żylińskiego i departamentu transportu była okazją do zaplanowania wydarzenia związanego z podpisaniem porozumienia w sprawie polsko-słowackiej linii transgranicznej Zakopane – Sucha Hora. Porozumienie to otworzy drogę do postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem przewoźnika, który obsłuży linię. Aktualnie trwa szacowania kosztów obsługi linii, które pokryje: Województwo Małopolskie, powiaty tatrzański i nowotarski, miasto Zakopane oraz gminy Kościelisko i Czarny Dunajec.

W spotkaniu, oprócz przewodniczącej Eriki Jurinovej, wzięli udział wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego Peter Dobeš i Igor Janckilik oraz przedstawiciele departamentu transportu: dyrektor Ivan Mokrý i Vladislav Sedliaček.

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl