Rozmaitości
Środa, 26 grudnia 2012 11:32

Projekt "Pierwsza pomoc - druga szansa". Szkolenia dla więźniów w Małopolsce

W ramach projektu "Pierwsza pomoc - druga szansa", od czerwca do grudnia skazani za przestępstwa komunikacyjne oraz przemoc domową brali udział w spotkaniach i szkoleniach z pierwszej pomocy. Dodatkowo odbyli krótkie praktyki w szpitalu zajmującym się osobami długotrwale chorymi.
Dzięki takim szkoleniom skazani zdobywają nowe kompetencje i mają możliwość do podejmowania aprobowanych ról społecznych.

Projekt wpisuje się również w szereg działań zmierzających do ograniczenia skutków wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne. Ma pokazać, że niektórzy więźniowie są osobami aktywnymi społecznie i użytecznymi.

Projekt "Pierwsza pomoc - Druga szansa" realizowany był we współpracy Małopolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i służbą więzienną zakładu karnego w Trzebini został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

/ab

źródło: krakow.naszemiasto.pl

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl