Rozmaitości
Środa, 17 września 2014 10:22

Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

Tylko do piątku 19 września szkoły z Małopolski mogą rejestrować się do projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Nagrodą dla najlepszego projektu jest tygodniowy pobyt w Rzymie w czerwcu 2015.
Do najbliższego piątku gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mogą rejestrować się do VIII edycji małopolskiego projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia", organizowanego corocznie przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Wielkiego Małopolanina i Jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych.

Projekt przebiega w trzech etapach. Pierwszy to etap szkolny, w którym zgłoszone szkoły przesyłają projekty (do 10.10.2014) i przystępują do ich realizacji (do 25.06.2015). Drugi etap to przeglądy rejonowe, w których następują prezentacje projektów w kilku miastach Małopolski i ich ocena przez Komisje powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (do 10 maja 2015). Trzeci etap to uroczyste podsumowanie projektu w Krakowie: prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych i wręczenie statuetek „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, dyplomów, nagród i wyróżnień.

Do projektu mogą zgłaszać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami opiekunami. Zespoły, które utworzą mogą liczyć od 6 do 22 osób przy zachowaniu zasady, że jeden nauczyciel-opiekun przypada na grupę uczniów liczącą od 5 do 12 uczniów, natomiast dwóch nauczycieli-opiekunów, gdy grupa liczy od 13 do 20 uczniów.

Rejestracja szkoły w projekcie nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą email lub faksu do Organizatora Projektu, Instytutu Dialogu Międzykulturowego. Szczegółowe informacje oraz regulamin z załącznikami dostępne są na stronie www.mwm.edu.pl. Zgodnie z decyzją Kapituły Projektu z dnia 5 marca 2014 roku każda kolejna edycja obejmować będzie rok szkolny (wrzesień-czerwiec).

Od 2007 roku zrealizowano siedem edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 30 000 uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski.

Patronat honorowy nad Projektem: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, J. Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski, Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz – Biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej, Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty,

Współorganizatorzy: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Małopolskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Instytucje wspomagające: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie, Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie, Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój
udział w realizacji Projektu.

Koordynator projektu: Ewa Fiałkowska
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl