Rozmaitości
Poniedziałek, 27 marca 2017 18:38

Problem narkomanii w Małopolsce

Podczas XXXIV posiedzenia radni pochylili się także nad raportem realizacji w 2016 roku Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020, który podsumowuje wszystkie działania samorządu oraz pozostałych instytucji działających w obszarze uzależnień.
Jak z niego wynika w roku 2016 Małopolska na realizację projektu przeznaczyła ponad 1,7 mln złotych, w tym ponad 470 tys. zł na rozwój ośrodków leczenia uzależnień działających w regionie. Województwo Małopolskie przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Krakowską Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego kontynuowało także realizację innowacyjnego w skali kraju projektu pn. „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”. Oprócz licznych warsztatów dla młodzieży i spotkań specjalistów w ramach projektu w ubiegłym roku przeprowadzono także kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą szeroko pojętej tematyki profilaktyki uzależnień.

Na potrzeby raportu z realizacji wojewódzkiego programu warszawski Instytut Psychiatrii i Neurologii przeprowadził diagnozę problemu narkomanii w Małopolsce. Jak wynika z przedstawionych w nim danych, w naszym regionie żyje ponad 4 600 osób uzależnionych od narkotyków, z czego około 800 z nich naużywa opioidów. Narkotykiem, najczęściej wybieranym przez badanych jest marihuana (80,0%). Na drugim miejscu pod względem popularności wśród Małopolan mających problem z narkotykami jest amfetamina (70,4%), a na trzecim dopalacze (56,4%). W dalszej kolejności znalazła się kokaina (32%) oraz LSD (30%). Wyniki badania sugerują, iż problemowi użytkownicy narkotyków zdecydowanie zbyt rzadko poddają się testowaniu na obecność przeciwciał HIV i HCV. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy większość osób biorących narkotyki nie podeszła do testów na obecność wirusów: HIV (64,8%) oraz HCV (61,3%). Niestety odsetek zakażonych HIV w ankietowanej grupie wynosi aż 14,7%, a zakażonych HCV – 27,4%. Jedynie niewiele ponad 10% badanych może powiedzieć, że nie są zakażeni HIV oraz HCV. Wszyscy badani borykają się także z licznymi problemami związanymi z używaniem narkotyków. W największym odsetku, ankietowani zadeklarowali problemy emocjonalne oraz inne psychologiczne, kłopoty z pracą, ze zdrowiem oraz prawem. Wyniki raportu pokazują, że ponad 70% badanych w przeszłości podjęła się leczenia uzależnienia, jednak dotychczasowe próby wyjścia z nałogu nie przyniosły trwałej zmiany. Obecnie gotowość do podjęcia leczenia zadeklarowało 52,1% badanych.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl