Golemo
Rozmaitości
Wtorek, 18 listopada 2014 22:47

Prawie 4,5 mln zł na staże dla przyszłych lekarzy

Ośrodki medyczne w Małopolsce otrzymają prawie 4,5 mln zł na organizację staży podyplomowych dla lekarzy i dentystów. Dzięki zarządzeniu Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowa młodzi adepci medycyny będą mogli kontynuować naukę, którą rozpoczęli w tym roku.
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, które rozpoczęły się w czerwcu, wrześniu oraz październików tego roku. Dzięki przekazanej kwocie lekarze kontynuować będą mogli naukę. Do 38 jednostek: szpitali, klinik i ośrodków medycznych szkolących młodych lekarzy w całej Małopolsce trafi 4 408 779 zł. Dzięki tej kwocie możliwe będzie przeszkolenie ponad 400 osób.

Staż podyplomowy odbywają studenci po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego są warunkami koniecznymi w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl