Rozmaitości
Czwartek, 2 października 2014 21:10

Pozytywka zagra w Tuchowie

Osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu tej gminy będą się mogły łatwiej integrować ze środowiskiem. Temu posłużą działania pod hasłem „Pozytywka”, realizowane przez Fundację Zdrowym Być. Zyskały ono właśnie dofinansowanie, w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie.
Program pomaga w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych przez wspieranie ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojego środowiska. Skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających w Małopolsce.

W sumie w tuchowskim programie weźmie udział 30 osób. Lista uczestników nie jest jeszcze zamknięta. Osoby zainteresowane mogą się kontaktować z pracownikami Dziennego Oddziału Psychiatrii Centrum Zdrowia Tuchów, telefonując pod numer 14 687 04 00. Spotkania w Domu Kultury posłużą znalezieniu wspólnej przestrzeni świata osób zdrowych i chorych, stworzą płaszczyznę wymiany i wzajemnej pomocy w zrozumieniu i zniwelowaniu problemu wykluczenia społecznego osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz niedostatki społeczne. Będą mieć również symboliczny wymiar pokazujący, że osoby z zaburzeniami psychicznymi są zawsze „tak daleko i tak blisko” świata zwykłych i nieświadomie obojętnych ludzi. Podczas warsztatów specjaliści przeprowadzą zajęcia z zakresu terapii ekspresyjnych. Uczestnicy będą pracować poprzez taniec, dźwięk, poezję i rysunek. A rezultatem zajęć będzie rozwój więzi społecznych w wymiarze kulturowym i wspólnotowym.

Ponieważ wśród celów projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii chorób psychicznych i sposobów radzenia sobie z nimi informacje o przebiegu działań w ramach projektu będą na bieżąco aktualizowane na profilu Fundacji w popularnym portalu społecznościom: https://www.facebook.com/fundacjazdrowymbyc. W Tuchowie pojawią się także plakaty poświęcone założeniom programu. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 4 300 zł. Projekt FIO Małopolska Lokalnie, zakładający udzielanie mikrodotacji w wysokości od dwóch tys. do pięciu tysięcy złotych, realizowany jest w formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego z krajowych środków publicznych. W całej Małopolsce dofinansowanie otrzymało w sumie blisko 130 projektów na łączną kwotę ponad 600 tys. zł.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl