Rozmaitości
Wtorek, 4 kwietnia 2017 09:54

Powiat Nowosądecki rozpoczyna realizację projektu „Małopolskie Talenty - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki

To program edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału młodych ludzi, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki.
Uczniowie będą brali udział w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach, co pozwali im na rozwinięcie swoich kompetencji z zakresu: języka angielskiego, matematyki i zdolności naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości.

Na uczniów czeka:
- profesjonalna diagnoza uzdolnień
- zajęcia realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
- Letnia Szkoła Młodych Talentów
- Forum Młodych Talentów
- konkursy edukacyjne

Wartość projektu: 258 886,00 złotych. Program realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

olsz/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl