Golemo
Rozmaitości
Poniedziałek, 5 października 2020 11:01

Poselska interwencja w sprawie uciążliwego zakładu

1 października posłanka Daria Gosek - Popiołek i poseł Adrian Zandberg z partii Razem spotkali się z mieszkańcami gminy Korzenna. Remizę strażacką wypełnili protestujący przeciwko rozbudowie zakładu zajmującego się utylizacją niebezpiecznych odpadów.
Daria Gosek-Popiołek interweniowała w tej sprawie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, a następnie, wspólnie z posłem Zandbergiem, spotkała się z władzami Gminy Korzenna.

W spotkaniu wzięli udział liczni mieszkańcy Niecwi i Korzennej. To efekt rosnącego napięcia między lokalną społecznością a zakładem. Osoby mieszkające w pobliżu zakładu od lat zgłaszają problemy związane z uciążliwym sąsiedztwem. Mieszkańcy opowiadali o smrodzie, hałasie, brudzie, a także o swoich obawach związanych z zabezpieczeniem zakładu, skażeniem wody czy gleby.

“Biznes to nie jest święta krowa. W tej sprawie powinien być wspólny front władz, samorządu i instytucji, które stoją na straży ochrony środowiska. Będziemy rozmawiać o tym w ministerstwie. Muszę przyznać, trochę mnie dziwi, że milczą nowosądeccy posłowie PiSu. Interes biznesu naprawdę nie może być ważniejszy od prawa ludzi do normalnego życia, w czystym, zdrowym środowisku” - mówił na spotkaniu poseł Adrian Zandberg.

Dla posłanki Darii Gosek-Popiołek to spotkanie to kontynuacja trwających od pół roku działań w tej sprawie. Oprócz spotkań z mieszkańcami, posłanka podjęła interwencję w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Powiatowym oraz Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, a także Państwowej Inspekcji Pracy. “Razem konsekwentnie wspiera mieszkańców i pomaga w ich działaniach. Stąd nasze dzisiejsze spotkanie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wójtem i przewodniczącym Rady” - mówiła posłanka Gosek-Popiołek.

Rozbudowa zakładu Mo-Bruk a kontrole Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Spółka Mo-BRUK S.A., prowadzi w miejscowości Niecew (gm. Korzenna) działalność polegającą na odzysku odpadów. Na początku 2020 roku spółka rozpoczęła starania o zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Efektem zmian ma być zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie był jak dotąd w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy instalacja do odzysku odpadów w zakładzie w Niecwi spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Badania przeprowadzone w ramach kontroli wykazały, że w granulacie cementowym, uznawanym przez Spółkę za gotowy produkt, znajdują się substancje, które nie są określone w Krajowej Ocenie Technicznej. Mieszkańcy obawiają się, że w granulacie może dochodzić do niekontrolowanych reakcji chemicznych, a co za tym idzie - do emisji szkodliwych substancji do środowiska. Działanie zakładu w Niecwi budziło już protesty mieszkańców i interwencje służb ochrony środowiska.

Co dalej z rozbudową zakładu i protestem mieszkańców?

Nowosądecka organizacja Razem Zuzanna Jakowicka - członkini Partii Razem, współpracowniczka posłanki Gosek-Popiołek, aktywistka w regionie Nowego Sącza. Podkreślała ona: “Zwracamy się do odpowiednich instytucji o przyjrzenie się sytuacji w Niecwi, o nieuzgadnianie rozszerzenia tej inwestycji oraz o wyegzekwowanie od Spółki takiego funkcjonowania, by nie było ono uciążliwe dla mieszkańców. Zależy nam na tym, by każdy miał pewność, że odpady niebezpieczne są właściwie neutralizowane, a tworzony z nich produkt był bezpieczny dla ludzi i środowiska.”

W celu zrealizowania tego zamierzenia posłanka Daria Gosek-Popiołek złożyła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismo, w którym wskazuje, że istnieje podejrzenie oparte o mocne podstawy, iż technologia stosowana przez Mo-Bruk nie prowadzi do skutecznego neutralizowania odpadów niebezpiecznych. Pismo jest zakończone prośbą o odmowę uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia rozbudowy i przebudowy instalacji w zakładzie w Niecwi.

Jednocześnie Wójt gminy Korzenna wydał obwieszczenie, w którym poinformował mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia oceny oddziaływania działalności zakładu Mo-BRUK na środowisko. Mieszkańcy mogą składać uwagi i wnioski do planowanej oceny w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 11 października b.r.

“Chcemy rzetelnego procesu wydawania zgód, który bierze pod uwagę dobrostan mieszkańców, wpływ na środowisko, ale i kwestie tego, czy granulat cementowy uzyskiwany w procesie utylizacji odpadów, a używany w całej południowej Polsce do wyrównywania dróg, jest na pewno bezpieczny” - podsumowała posłanka Gosek-Popiołek.

mat. prasowe biura poselskiego
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl