Golemo
Rozmaitości
Środa, 2 kwietnia 2014 11:10

Porozumienie SG i Policji

Komendant Śląsko–Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Waldemar Hołodniuk i Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Irena Doroszkiewicz podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej i Policji.
Porozumienie obejmuje między innymi zasady prowadzenia wspólnych działań, przedsięwzięć oraz wymiany informacji na terenie województwa opolskiego.

opr. s/ zdj. Śląsko-Małopolski Oddział SG

źródło: Straż Graniczna

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl