Rozmaitości
Piątek, 30 września 2016 19:19

Porozumienie Muzeum Narodowego w Krakowie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Służba Więzienna podejmą współpracę w zakresie organizacji warsztatów i spotkań mających na celu resocjalizację osób odbywających karę pozbawienia wolności. Andrzej Betlej, dyrektor MNK, oraz ppłk Włodzimierz Więckowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie, podpisali dzisiaj (30 września) porozumienie w tej sprawie.
- Wierzymy, że sztuka może zmienić ludzi, dlatego Muzeum Narodowe w Krakowie zdecydowało się na podjęcie współpracy z krakowską Służbą Więzienną – mówi Dyrektor MNK Andrzej Betlej. - Nasze działania rozpoczynamy od pilotażowego projektu, związanego z wystawą „Maria Mater Misericordiae”. Złożą się na niego trzy spotkania skazanych kobiet z Zakładu Karnego w Krakowie-Nowej Hucie z psychologami oraz muzealną edukatorką. Tematyka warsztatów będzie powiązana z wystawą MMM, podejmiemy takie zagadnienia jak macierzyństwo, jego trudy i radości, relacje w rodzinie, poczucie odpowiedzialności za dzieci.

Pierwsze spotkanie pilotażowego programu ma na celu poznanie się całej grupy i przedstawienie uczestniczkom warsztatów idei muzeum. Weźmie w nim udział dziesięć matek – więźniarek ZK w Nowej Hucie. Po nim nastąpi wizyta na wystawie „Maria Mater Misericordiae”. W czasie aktywnego oprowadzania zostanie poruszony aspekt uniwersalności sztuki oraz pewnych wątków, w tym przypadku macierzyństwa, które były i pozostają tak samo ważne dla ludzi od setek lat. Trzeci etap warsztatów będzie podsumowaniem wizyty w Muzeum, podzieleniem się przemyśleniami i refleksjami, jakie zrodzą się po oprowadzaniu. W efekcie projektu powstanie film dokumentalny pt. Muzeum.

- Angażowanie skazanych do tego typu działań pozwoli efektywniej odbywać karę pozbawienia wolności. Sztuka jest od dawna wykorzystywana w resocjalizacji, nie tylko w formie arteterapii. Pozwala lepiej zrozumieć siebie i własne problemy, uwrażliwia, buduje empatię i uczy nowych umiejętności. Mam nadzieję, że rozpoczęty dzisiaj program pilotażowy pozwoli nam wzbogacić narzędzia, którymi się posługujemy w celu poprawy człowieka. Liczymy na pozytywne wnioski, tym bardziej, że zajęcia będą prowadzone przez psychologów i terapeutów. Być może nasza współpraca, przynajmniej w części, pozwoli uchronić skazanych od ponownego złamania prawa – mówi ppłk Włodzimierz Więckowski.
Przedstawiciele obu instytucji zdają sobie sprawę, że wizyta w muzeum oraz obcowanie ze sztuką może być dla więźniów całkowicie nowym przeżyciem, wymagającym dużego emocjonalnego zaangażowania. Poświadczają to zarówno doświadczenia edukatorów muzealnych, jak funkcjonariuszy Służby Więziennej, w szczególności psychologów i wychowawców. Uczestnicy warsztatów będą potrzebowali dłuższego czasu, aby oswoić się z nowymi emocjami i przemyśleć doznania.

- Wiemy, że nie możemy liczyć na natychmiastowy widoczny efekt warsztatów. Jednak misją MNK jest upowszechnianie sztuki, dlatego chcemy otwierać się na grupy, które nie są powszechnie kojarzone z odbiorcami kultury, a według nas mają taką samą potrzebę i prawo do obcowania ze sztuką jak pozostałe grupy społeczne – mówi Andrzej Betlej.
Po działaniach pilotażowych nastąpią dalsze, które pozwolą na podejmowanie ważnych i trudnych tematów, dostosowanych do potrzeb osób pozbawionych wolności, w ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez nasze instytucje. W zajęciach będą uczestniczyć skazani z małopolskich więzień.

Fot. Karol Kowalik/Pracownia Fotograficzna MNK

źródło: materiał prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl