Rozmaitości
Wtorek, 5 marca 2019 16:00

Ponad 5 milionów złotych dla powiatu nowosądeckiego

Wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk otrzymał z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i stabilizacją osuwisk. Łącznie Powiat Nowosądecki otrzyma kwotę 5 milionów 200 tysięcy złotych
Promesy zostały wręczone w minioną sobotę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez wicepremier Beatę Szydło, ministra Joachima Brudzińskiego oraz wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika.

- To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Sądecczyzny – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – Otrzymaliśmy promesy na kwotę pokrywającą 80 procent inwestycji. 20 procent musimy dołożyć z własnego budżetu, ale mamy na to zarezerwowane pieniądze. Cieszę się, że nasze potrzeby zostały dostrzeżone przez wicepremier Beatę Szydło, ministra Joachima Brudzińskiego oraz wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika i otrzymaliśmy tak dużą kwotę.

Pieniądze pozwolą na:

- odbudowę mostu w Siennej

- remont drogi powiatowej w Korzennej i Krużlowej Niżnej

- remont drogi powiatowej w Lipnicy Wielkiej i Bukowcu

- remont drogi powiatowej w Wawrzce

- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej pt. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w miejscowości Michalczowa”.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną – mam nadzieję – skutecznie rozwiązane, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi – mówiła podczas sobotniego spotkania wicepremier Beata Szydło.

Promesy otrzymali także starostowie, burmistrzowie i wójtowie z całej Małopolski. W sumie jest to ponad 79 milionów złotych. Promesy przyznano 42 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 36 gminom oraz 6 powiatom.

(olsz)

Fot. M. Książkiewicz/grybow24.pl
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl