Rozmaitości
Sobota, 10 września 2011 12:49

Polsko-słowacki projekt promocji Tatr

Biuro Promocji Zakopanego wraz z Klasterem Liptov przystąpiło do realizacji projektu "Tatry Wspólnie". - Jego celem jest promocja Tatr jako całości. W ten sposób możemy powiększyć rynek docelowy, przygotować większą, bardziej kompleksową ofertę usług dla klientów europejskich i w rezultacie przyciągnąć więcej turystów do Zakopanego, Liptowa i Tatr, jak również skłonić ich do dłuższego pobytu pod Tatrami - przekonują inicjatorzy.
- Jako partnerzy projektu "Tatry Wspólnie" zdajemy sobie sprawę z istnienia barier rozwoju swoich regionów. Mamy ambicje dostosowania marketingu i zarządzania regionalnego do ogólnoświatowych trendów i stworzenia wspólnej strategii rozwoju dzięki długotrwałemu partnerstwu pomiędzy regionami przygranicznymi, które łączą Tatry. Jesteśmy przekonani, że dla przyszłości regionu bardzo ważna jest współpraca transgraniczna oraz wspólna promocja Tatr. Razem możemy więcej - argumentują pracownicy Biura Promocji Zakopanego

Partnerem wiodącym projektu jesy Klaster Liptov - Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego, partnerami projektowymi Biuro Promocji Zakopanego i Akademia Hotelarstwa w Liptowskim Mikulaszu. Pozyskane środki na ten cel (294 835 euro) pochodzą z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 80 % ), z budżetu państwa (około 8 %) oraz z funduszy własnych (około 10 %).

W projekcie czytamy: "Proponowane przez nas działania stwarzają przestrzeń do budowy zaufania i współpracy pomiędzy partnerami, proponują wspólne rozwiązania marketingowe oraz wykształcenie pracowników bezpośredniej obsługi klienta: punktów informacyjnych czy obiektów noclegowych, które turysta odwiedzi jako pierwsze. Często właśnie pierwsze wrażenie rzutuje na jego postrzeganie i ocenę całego pobytu w regionie."

Miejscem realizacji projektu są dwa strategiczne miasta w Tatrach – Liptowski Mikulasz i Zakopane. W ramach kampanii przygotowana zostanie wspólna strategia marketingowa, kampania wielkoformatowa (billboardy i citylighty), wydanie kilku folderów oraz stworzenie informacyjnego portalu internetowego. Dla pracowników biur informacji turystycznych i recepcji hotelowych przygotowane będą szkolenia, ukierunkowane na komunikację z klientem, znajomość przepisów prawnych w turystyce oraz prezentację nowości na sezon.

s/

zdj. Michał Adamowski
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl