Rozmaitości
Sobota, 2 sierpnia 2014 22:47

Podwójny wernisaż

ZAKOPANE. W piątek 8 sierpnia o godz. 19.30 przy ul. Krupówki 4a otwarte zostaną dwie wystawy. Pierwsza to projekt etnograficzno-podróżniczy, który w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga ma przypomnieć i przybliżyć szerszemu gronu odbiorców dokonania naukowe tego zasłużonego etnografa, folklorysty i kompozytora. Druga, nosząca tytuł „Festiwal okiem młodych”, to prezentacja twórczości młodzieży z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara.
W związku z przypadającymi na rok 2014 obchodami Roku Oskara Kolberga Biuro Promocji Zakopanego w partnerstwie z portalem internetowym Etnosystem.pl przygotowało wystawę. Ma ona na celu odświeżenie informacji zgromadzonych przez Oskara Kolbegra w tomach pracy "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce". Projekt "Śladami Kolberga" ma nie tylko przypomnieć i przybliżyć wielotomowe dzieło, ale także przedstawić walory turystyczne regionów, których dotyczą prace polskiego etnografa.

Wystawa prac młodzieży z „Kenara” to z kolei zachęta do rozpoczęcia przygody z folklorem, kulturą góralską, do odkrywania swoich korzeni, a także możliwość pogłębiania wiedzy na temat bogactwa kultury podhalańskiej.

Wystawy prezentowane będą od 8 do 30 sierpnia w godz. 10.00 - 18.00 (z wyjątkiem poniedziałków oraz 10 i 17 sierpnia).

s/ Rys. Pulina Bobak, kl. 3 LP
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl