Golemo
Rozmaitości
Poniedziałek, 5 października 2020 10:27

Po 5 tysięcy dla uzdolnionych uczniów

32 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki otrzyma stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.
- Będą je mogli przeznaczyć na cele edukacyjne, czyli zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu – mówi Bożena Mynarek, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Przyznanie stypendiów w takiej wysokości było możliwe dzięki projektowi „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Dyrektorzy szkół i członkowie Komisji stypendialnej, w skład której weszła m.in. Zofia Nika – członek Zarządu Powiatu, podpisali już stosowne dokumenty i niebawem pierwsza transza pieniędzy trafi na konta uczniów.

Fot. Maria Olszowska
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl