Rozmaitości
Wtorek, 1 września 2020 11:57

Pierwszy dzwonek w szkołach powiatowych

3300 uczniów rozpoczyna dzisiaj nowy rok szkolny w placówkach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Wśród nich będzie ponad 700 pierwszoklasistów.
- Dyrektorzy szkół zrobili wszystko, aby powrót po wakacjach był bezpieczny – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - Teraz wiele będzie zależało od uczniów i nauczycieli. Mam nadzieję, że nowy rok szkolny będzie dla młodzieży czasem rozwijania pasji, poznawania świata i kształtowania charakteru. Uczniom życzę powodzenia i czerpania z wiedzy pedagogów, a nauczycielom – wytrwałości i radości z przekazywania wiedzy kolejnym młodym pokoleniom.

Starosta apeluje o to, aby wszyscy stosowali się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, które sprowadzają się do bezwzględnego przestrzegania podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowego zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularnego czyszczenia i wietrzenia pomieszczeń.

- To nowe doświadczenie. Jednak razem, dbając o siebie nawzajem, poradzimy sobie z tą sytuacją – mówi starosta Marek Kwiatkowski.

Szkoły powiatowe będą funkcjonowały w wariancie A, czyli będą prowadziły tradycyjne kształcenie. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl