Rozmaitości
Piątek, 5 października 2018 09:00

Ostatnie posiedzenie Rady Rynku Pracy w Nowym Sączu

Wczoraj odbyło się ostatnie w tej kadencji samorządu posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Starosta Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk podziękowali wszystkim tym, którzy byli głosem doradczym dla władz samorządowych i dla Powiatowego Urzędu Pracy.
Aktualną sytuację na rynku pracy omówiła dyrektor PUP – Teresa Klimek wraz z zastępcą Małgorzatą Wnęk (podział środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu) oraz główną księgową Małgorzatą Bąbą.

- Stopa bezrobocia z roku na rok spada – mówiła dyrektor PUP Teresa Klimek. – Obecnie kształtuje się ona na terenie Powiatu Nowosądeckiego na poziomie poniżej ośmiu procent.

Dzisiejsze spotkanie było okazją do podziękowań dla członków Rady, którzy służą swoim doświadczeniem, wspierają i doradzają w zakresie rynku pracy. Są wśród nich m.in. samorządowcy, przedstawiciele biznesu, małych i średnich przedsiębiorstw, uczelni, organizacji związkowych i pracodawców, zawodowych organizacji rolników i organizacji pozarządowych.

Na 16 posiedzeniach (w latach 2014 – 2018) Rada opiniowała kryteria i zasady podziału środków Funduszu Pracy, rozpatrywała sprawy dotyczące oceny gospodarowania środkami FP, opiniowała celowość realizacji Programu Aktywizacji i Integracji oraz celowości uruchamiania nowych kierunków kształcenia w wyższej uczelni i szkołach ponadgimnazjalnych.

- Dziękuję za tę bezinteresowną pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny – mówił starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Mam nadzieję, że Państwa wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane w kolejnych latach.

Spotkanie prowadził Wiesław Basta – przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
Extra Trapez
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Cracov Fashion Week
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl